shell-1031290.jpg

Har du ferie med feriegodtgørelse – det har du, hvis du er ansat på DKF’s standardkontrakt for turnus og kiropraktorer - har du ferie med feriegodtgørelse, og feriegodtgørelsen er allerede indbetalt til FerieKonto, men tilfalder Arbejdsmarkedets Feriefond, såfremt du ikke afholder ferie og tager dem ud inden 31.12.21 for perioden.

Af den ferie, der er optjent i perioden 1.9.2020 til 31.8.2021, skal 4 uger være afholdt inden 31.12.2021.

Det kan aftales, at de 5 dage (den 5. ferieuge) overføres. Hvis der ikke indgås en aftale, skal de 5 dage udbetales til lønmodtageren.

For ansatte med ferie med feriegodtgørelse skal den 5. ferieuge hæves hos feriekonto. Feriegodtgørelse for den 5. uge kan hæves, uden at der afholdes ferie. Aftaler du med arbejdsgiver, at den 5. uge overføres, og feriegodtgørelsen skal blive stående, skal din arbejdsgiver sende den skriftlige aftale til FerieKonto.

Øvrig ikke-afholdt ferie tilfalder Arbejdsmarkedets Feriefond.

Har du været forhindret i at afholde ferie, fx pga. egen sygdom eller barsel, gælder der andre regler.

Derfor: Husk at få holdt din ferie, og husk inden 31.12.21 at få hævet feriegodtgørelsen.  

Se mere om ferie og feriehindring på: borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Oversigt-ferie/afholdelse-af-ferie