Vækst.jpg

Det er igen i år Huge Consulting ApS, som har udarbejdet undersøgelsen, der har en svarprocent på 47 mod 36% sidste år i 2020.

Igen i år bør man være opmærksom på, at der kan være en udfordring i undersøgelsens datagrundlag, hvis besvarelserne/medlemmer ikke er repræsentative i forhold til hele populationen – altså fordi man reelt ikke ved, om det er de relativt højtlønnede eller relativt lavtlønnede, der mangler svar fra. Det skal man tage med ind i overvejelserne, når man læser resultaterne, oplyser Huge Consulting.

Som bekendt er mange ansatte i praksis ansat på en ugentlig arbejdstid, der er mindre end fuldtid på 37 timer. Derfor baseres undersøgelsen fortsat på en opdeling af medlemmerne i grupper inddelt efter ugentlig arbejdstid, som anvendes i de tabeller, hvor månedslønnen præsenteres:

  • 25 timer/uge eller mindre
  • 26-34 timer/uge
  • 35 timer /uge eller mere

Lønstatistikken giver informationer om månedsløn og timeløn i september 2021 fordelt på ugentlig arbejdstid og dimittend år/geografi/køn.

I år har der været ekstra spørgsmål, der skulle forsøge at afdække lønforskelle imellem mænd og kvinders brug af ydelserne.

Svarene viser en tendens til, at mænd anvender mindre tid pr. patient. 3% af kvinderne oplyser, at de i gennemsnit ser ca. 6 patienter i timen, hvor det for mændene er 13%, der oplyser, at de i gennemsnit ser ca. 6 patienter i timen. Bestyrelsen har besluttet at se nærmere på årsagen til lønforskellene.

 

Hovedresultaterne for 2021

De væsentligste hovedresultater for undersøgelsen i privat praksis er følgende (tal i parentes er 2020-tal):

  • Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i privat praksis var 30 (31) timer
  • Den gennemsnitlige bruttoløn i september måned (inkl. pension) i privat praksis var 44.597 (45.464) kr.
  • Den gennemsnitlige indtægt inkl. øvrige indtægter fra andet arbejde var 46.850 (48.985) kr.
  • Den gennemsnitlige timeløn var 367 (351) kr.
  • Kandidater, der var dimitteret i 2009 eller før havde en gennemsnitlig timeløn på 436 (383) kr., kandidater fra 2010-2017 havde en gennemsnitlig timeløn på 387(376) kr. og kandidater fra 2018 eller senere havde en gennemsnitlig timeløn på 308 (293) kr. 
  • Den gennemsnitlige timeløn for kvinder var 363 (328) kr. og for mænd 372 (392) kr.
  • Ansatte har i gennemsnit 3,7 (3,7) personalegoder.

 

> Læs undersøgelsen

> Under Arbejdsliv/Løn finder du lønstatistikker fra tidligere år