It data matrix.jpg

29. januar lukkede henvisningshotellet Refhost og Den Nationale Henvisningsformidling - kaldet DNHF - åbnede dagen efter. Læs mere her

Danske Regioners DNHF-projekt har bedt sundhedsorganisationerne meddele brugerne om en , at man har set eksempler på, at DNHF modtager korrespondancebreve sendt fra behandlere.

Beskeden fra DNHF's bruger er denne:
Hvis klinikkens system indeholder funktioner, så det er muligt, at der automatisk svares på en henvisning til den behandler, som har udstedt henvisningen, skal klinikken i dialog med systemleverandør vedrørende opsætningen af dette.

DNHF antager, at korrespondancebrevene sendes, fordi behandlere gerne vil svare henviser på modtagelse af henvisningen med et korrespondancebrev. Desværre har DNHF konstateret, at der er flere af systemleverandørerne, der i deres opsætning af korrespondancebrevene sætter DNHF på som modtager - og altså ikke henviser, som har udstedt henvisningen. Det betyder, at korrespondancebrevene strander på DNHF og aldrig når frem til den tiltænkte modtager.

DNHF afviser korrespondancebrevene med negativ kvittering til systemerme. Disse breve når dermed ikke frem og går således tabt.

For at undgå utilsigtede hændelser vil DNHF derfor bede brugerne om at kontakte deres systemleverandør og undersøge, om systemleverandørerne adresserer korrespondancebreve korrekt til henviser og ikke til DNHF.

DNHF meddeler også, at systemleverandørerne er blevet underrettet af DNHF-supporten, men DNHF-projektet og forvaltningen bag DNHF vil anbefale, at brugerne også tager kontakt systemleverandører og sikrer korrekt opsætningen af jeres korrespondancebreve.

DKF har videresendt beskeden til den kreds af systemleverandører, man kender til eksistensen af i kiropraktorklinikkerne.