coronavirus-4939242.jpg

Folketinget har hastebehandlet lovforslaget, og ordningen gælder, som det også var forventet, med tilbagevirkende kraft fra den 23. november 2021.

Loven kommer til at gælde frem til 28. februar 2022.

Det betyder, at arbejdsgiver har ret til refusion efter sygedagpengeloven fra første fraværsdag, hvis en ansat som følge af smitte med covid-19 eller som nær kontakt til en person smittet med covid-19 er i isolation i overensstemmelse med de danske sundhedsmyndigheders anbefalinger herom. Tilsvarende kan en selvstændig erhvervsdrivende i samme situationer få sygedagpenge fra første fraværsdag.

Endvidere gælder det nu også, at forældre, der må blive hjemme for at passe børn, fordi barnet er konstateret smitte med covid-19, eller barnet er hjemsendt som følge af et eller flere konkrete covid-19-smittetilfælde på dagtilbuddet, skolen eller institutionen m.v. har ret til dagpenge efter barselsloven. Der kan sammenlagt udbetales dagpenge op til 10 fraværsdage vedrørende det enkelte barn – det er ligesom under den tidligere ordning, der udløb 1. juli. Til forskel fra sidste gang kan man dog i tilfælde af hjemsendt barn få barselsdagpenge fra første dag uden først at skulle bruge omsorgsdage eller 1. og 2. barns sygedage.

Reglerne gælder ikke når børn hjemsendes, som følge af, at skoleelever i grundskolerne generelt sendes hjem fra den 15. december. Her vil blive tilbudt nødpasning.

Udbetalinger kan ske for fravær i perioden fra og med den 23. november 2021 til og med den 28. februar 2022.

Refusion og sygedagpenge søges på Borger.dk

 

Find denne og flere regler om arbejdslivet under pandemien under 'Arbejdsliv' > COVID