Kvinde behandler kvinde ryg.png

Ny retningslinje fra Sundhedsstyrelsen gør det klart den høje vaccinationstilslutning i befolkningen giver lavere risiko for at blive smittet med SARS-CoV-2, ligesom den enkelte vaccinerede har betydeligt mindsket risiko for alvorlig sygdom og død, skulle de blive smittet. Det gælder også for personer i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19.

På samme måde er der som udgangspunkt lille risiko for smitte med SARS-CoV-2 hos den gravide, særligt for dem, der er vaccineret. Det anbefales at gravide, som ikke er færdigvaccineret inden graviditeten bliver vaccineret i løbet af deres andet eller tredje trimester. 

I retningslinjen fremgår det på s. 30 at personale i øget risiko, herunder gravide, ”skal [...] uafhængig af vaccinationsstatus som udgangspunkt ikke længere omplaceres fra deres arbejde i sundheds-, social- og plejesektoren. Arbejdspladsen bør altid gå i dialog med personen i øget risiko om hvordan et sikkert arbejdsmiljø opretholdes ift. smitteforebyggelse. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer skal følges ift. korrekt brug af relevante værnemidler og generelle smitteforebyggende tiltag sikres på arbejdspladsen. Den gravides partner skal heller ikke omplaceres”

Der kan dog, skriver Sundhedsstyrelsen, ”være særlige individuelle faktorer, der medfører, at personen har en højere risiko. Det kan fx være kombination af flere sygdomme og tilstande, der medfører øget risiko, fx graviditet, overvægt og svær hjertesygdom, der betyder at der kan være behov for særlige forholdsregler fx omplacering eller andre yderligere tiltag.”

Ved erkendte smitteudbrud bør der foretages en konkret vurdering af, om personale i øget risiko, herunder gravide skal omplaceres indtil udbruddet er håndteret.

Læs hele retningslinjen her