vaccine.png

Sundhedsstyrelsen besluttede den 14. april 2021, at vaccinationsprogrammet mod COVID-19 i Danmark fortsætter uden vaccinen Vaxzevria® fra AstraZeneca.

Omkring 150.000 personer er påbegyndt vaccinationsforløb med Vaxzevria®, men er ikke færdigvaccineret. Herunder blandt andet kiropraktorer og øvrigt sundhedspersonale i gruppe 4. Sundhedsstyrelsen anbefaler færdigvaccination med én dosis af en mRNA vaccine ca. 12 uger efter den første dosis Vaxzevria®.

Der er, skriver Sundhedsstyrelsen, god dokumentation for, at en dosis Vaxzevria® beskytter godt i minimum 12 uger. Desuden ved vi, skriver Sundhedsstyrelsen ligeledes, "at man ved anden dosis af en vaccine med samme antigen, booster det immunrespons, man fik ved første dosis, så det bliver kraftigere og mere længerevarende. Vi forventer vi også, at det immunrespons, man fik ved vaccination med Vaxzevria® vil blive boostet ved revaccination med en mRNA-vaccine."

Andre lande, fx Finland, Frankrig, Norge, Sverige og Tyskland tilbyder, ligesom Danmark, at give en dosis mRNA vaccine til personer, der ikke kan færdigvaccineres med Vaxzevria®. Effekt og sikkerhed ved at give dette kombinerede vaccinationsregime vil blive fulgt i bl.a. danske studier, og Sundhedsstyrelsen vil løbende vurdere, om der er behov for at revidere eller supplere anbefalingerne.

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet et notat der beskriver det faglige grundlag for den anbefaling.

Læs hele notatet her