_H4A2660 copy.jpg

I sidste uge kunne vi melde navnene ud - i bestyrelsen er een udskiftning, da formanden har siddet 8 år, som er max, og derfor skal forlade posten, - i rådet genopstiller alle. Nu kan du læse mere om personerne.

Senest 30. oktober 2021 kan medlemmer, der ønsker at stille op til enten bestyrelsen eller rådet, meddele deres kandidatur via mail til DKF's sekretariat.

Læs mere her om generalforsamlingen og de andre frister - og husk, det er her, du melder dig til: kiroviden.dk/fagligtarsmode


Kandidater til Dansk Kiropraktor Forenings bestyrelse

 


Michael Christensen (genvalg)
Formandskandidat til DKF's bestyrelse

Beskæftigelse
Klinikejer siden 2008 - Kiropraktisk Klinik Silkeborg ApS

Uddannelse
Cand.manu. Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, 2007.

Kiropraktorpolitiske aktiviteter
Medlem af DKF’s bestyrelse siden 2013, Næstformand siden 2015. Bestyrelsesmedlem i KKF Midtjylland i perioden 2009-2015. I forhandlingsdelegationen til OK17 samt OK21. Bestyrelsesmedlem i Kiropraktorernes Videnscenter (KCV) siden 2013. Bestyrelsesmedlem i ECCRE (European Centre for Chiropractic Research Excellence) siden opstart i 2016. DKF-repræsentant i Landssamarbejdsudvalget (LSU) og i Kiropraktorfonden siden 2013.

Privat
41 år. Bosiddende i Silkeborg – gift med Lisbet Due (som også er kiropraktor), og sammen har vi 2 børn, Nanna og Ditlev, på henholdsvis 10 og 8 år.

Mærkesager
Ansvar! At tage ansvar og agere ansvarligt.

En periode på 8 år i bestyrelsen, seneste 6 år som næstformand, har givet mig et stort overblik samt indblik i de mange forskelligrettede politiske dagsordener, der er på sundhedsområdet. Det er især blevet tydeligt, at forskning, data og ikke mindst en høj faglighed/kvalitet er faktorer, der er med til at sikre os indflydelse og gøre en forskel for kiropraktorer. Vi skal, også i fremtiden, være i den absolutte verdenselite, når det gælder forskning, uddannelse og kvalitet.

Vi skal tage ansvar, som de eksperter vi er, og agere som sundhedsprofessionelle. Vi skal have bevægeapparatslidelser på den nationale/storpolitiske dagsorden. Vi skal gennem vores høje faglighed, uddannelsesniveau og kvalitet være en naturlig del af løsningerne på de massive udfordringer, der er på vores område i sundhedssektoren. Ingen skal være i tvivl om, at kiropraktorer er specialister, der gerne byder ind med konstruktive løsninger og samarbejde på tværs af hele sundhedssektoren.

Sammmenhold! At værdsætte sammenholdet og drage fordel af det.

Jeg mener, det er vigtigt, at vi som profession bliver ved med at stå sammen. Jeg oplever tydeligt, hvordan alle kollegaer, uanset om man er privat eller offentlig ansat, klinikejere, forsker eller underviser brænder for vores fag, og den ild skal vi holde liv i. De mange facetter er et stort plus. For kiropraktikkens, borgernes og ikke mindst vores egen skyld. Sammen er vi bare bedre!

 

 

Anders Jørgensen (genvalg)
Kandidat til DKF's bestyrelse

Beskæftigelse
Klinikejer uden ydernummer på Østerbro i København.

Uddannelse
Cand.manu. fra Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, 2008.
Ba.Scient fra Roskilde UniversitetsCenter.

Kiropraktorpolitiske aktiviteter
Medlem af DKF’s bestyrelse siden 2010. Jeg har beskæftiget mig med foreningens økonomi, kiropraktorernes efteruddannelse og uddannelse i internationalt perspektiv. Jeg har været med til at udvikle DKF's etikdokument og har tidligere også beskæftiget mig med bl.a. kontakten til studentermiljøet, kommunikation med læger og relancering af Kiropraktoren. Sidder i Kommiteen for Sundhedsoplysning og har senest været bestyrelsesansvarlig for transformationen af kiropraktorguide.dk til kiropraktoren.dk

Privat
49 år. Bor på Østerbro med Susanne, Sarah (19), Emilie (8) og Johannes (6).

Mærkesager
DKF skal støtte kvaliteten i praksis… Kvalitet er vores varemærke. Uden kvalitet er der ikke noget, der adskiller os fra de andre. Det er kvaliteten, der skaber vores navn og bliver husket og genfortalt. Kvalitet støttes fra politisk hold blandt andet gennem understøttelse af klinikkernes kvalitetsudvikling, men også ved at støtte god og rigelig (efter)uddannelse.

DKF skal sikre synlighed. Vi skal vise, hvad vi kan. Den kvalitet vi leverer, skal også opdages af de andre spillere i sundhedsvæsenet. Vi kan alle bidrage til synlighed, og DKF kan hjælpe med til at gøre det nemmere. Derfor er det rigtigt at udvikle patientrettet kommunikation igennem transformationen af Kiropraktoren og Kiropraktoren.dk, men også at sætte tommeskruerne på os selv ift. til at sende epikrise til praktiserende læger. Foruden at vores patienter er glade for det, tvinges vi alle til lokalt at bidrage til den synlighed vi skal leve af i fremtiden.

DKF skal støtte dokumentationen. Dokumentation er vores faglige drivhjul, og i en tid med mange meningsdannere på nettet er det også vores garant for, at vi kan imødegå kritik, misinformation og myter i offentligheden og overfor patienterne. Derfor skal vi først og fremmest støtte god og rigelig forskning, men også datafangst og målrettede undersøgelser.

Sammenhold. Vi er stadig så lille en flok, at vi kan flytte os sammen. Sammenholdet giver resultater og adskiller os fra mange andre konkurrerende professioner. Det sammenhold skal vi værne om. Forstå de andre og vis dem, hvem vi er. Vores succes vil afhænge af vores evne og mod til at forstå de andre i praksissektoren og til at demonstrere vores værd —også på deres hjemmebane.

 

 

Janni Lee Bang Brodersen – (genvalg)
Kandidat til DKF's bestyrelse

Beskæftigelse
Databeskyttelsesrådgiver (DPO) ved Socialstyrelsen.
Ekstern lektor på Syddansk Universitet.
Informationssikkerhedschef og afdelingsleder for Compliance på SDU (fra den 1. november 2021).

Uddannelse
Kiropraktor, Cand.manu., Syddansk Universitet, 2005.
Master i Kvalitet og Ledelse i Social- og Sundhedssektoren, MPQM, 2014.
Stud. jur. (deltid), 2018

Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter
Medlem af DKF's bestyrelse siden 2015.
Medlem af DKF’s Turnusudvalg siden 2009.
Medlem af Dansk Kiropraktor Råd 2013-15.
Medlem af DKF's kvalitetsudvalg siden dets oprettelse i 2012.

Privat
Bor i Odense med mand og to drenge på 9 og 12 år. I min fritid dyrker jeg karate på motionsplan.

Mærkesager
Jeg drømmer om et samfund, hvor ingen skal være begrænset af smerter, der kunne have været undgået! Hvor alle har mulighed for at leve op til deres genetiske potentiale lige meget, om man er en 21-årig fodboldspiller eller en 52-årig leddegigtpatient. Hvor kiropraktorerne, i kraft af vores stærke faglighed, er førstevalget for patienter og samarbejdspartnere, når det drejer sig om lidelser i bevægeapparatet.

Jeg drømmer om en profession, der fortsat udvikler sig evidensbaseret - med respekt for den kiropraktortradition, der har været med til at bringe faget, til, hvor vi er i dag.

Jeg værdsætter en forening, hvor alle bakker op om at fremme udbredelsen af faget - uanset, om man er klinikejer, ansat, har overenskomst eller arbejder som offentlig ansat eller forsker. Jeg mener, at en bestyrelses opgave i en faglig forening som vores - er, at tjene medlemmernes interesser - ikke kun på den korte bane, men også sikre, at rammerne og vilkårene på længere sigt kan rumme professionens og samfundets udvikling.

Jeg ved, at medlemmerne i en sådan forening hver dag går på arbejde og skaber små mirakler for deres patienter. Resten af samfundet skal bare også vide, at vi er her!

 

 

Christina Nielsen (genvalg)
Kandidat til DKF's bestyrelse

Beskæftigelse
Klinikejer - Kiropraktorhuset Roar i Roskilde sammen med Claus Dam Nielsen, Karin Moesgaard Jensen og Peter Kryger Baggesen.

Uddannelse

Cand.manu. fra Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, 2006
Master of Public health, MPH, Københavns universitet 2012

Kiropraktorpolitiske aktiviteter
Medlem af DKF's bestyrelse siden 2017
Suppleant i bestyrelsen i KKF Region Sjælland
Tidl. medlem af bestyrelsen i KKF Region Hovedstaden
Tidl. næstformand i bestyrelsen i KKF Region Sjælland

Privat
44 år. Gift med kiropraktor Claus Dam Nielsen, 2 børn og bor i Lejre

Mærkesager
Mine fokuspunkter i bestyrelsesarbejdet:

1. Jeg er først og fremmest kiropraktor, og med det mener jeg, at jeg ønsker at være politisk aktiv, fordi jeg brænder for det kiropraktiske fag. Jeg betragter mig selv som en tovholder for den enkelte patient, og som en guide gennem det system, der kan være rigtigt svært for patienten at gennemskue. Det betyder bl.a. at det for mig er vigtigt, at vi som kiropraktorer følger patienten godt på vej i de situationer, hvor vi ikke selv kan hjælpe ved bl.a. kommunikation med egen læge, hos kommunen eller hos andre relevante aktører.

2. Jeg vil kæmpe for vores plads i sundhedsvæsenet og som en naturlig samarbejdspartner for alle andre parter i sundhedsvæsenet. For mig står fag ikke over patient, men omvendt.

3. Jeg brænder for det socialkiropraktiske område og har i mine foregående perioder i bestyrelsen lagt mange kræfter i dette arbejde og jeg har bl.a. været med til, at socialkiropraktik nu har fundet en plads hos Dansk Selskab for Kiropraktik. Her er der lagt et stort arbejde i at udarbejde værktøjer, som den enkelte kiropraktor kan bruge i mødet med den patient, som er truet på arbejdsevne og som risikerer at falde ud af arbejdsmarkedet.

 

 

Jacob Toft Vestergaard (genvalg)
Kandidat til DKF's bestyrelse

Beskæftigelse
Update 1/11: Pr. 1. november klinikejer i Støvring.

Uddannelse

Cand.manu. fra Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, 2011

Kiropraktorpolitiske aktiviteter

Næstformand studienævn for klinisk biomekanik 2009-2011
Medlem af bestyrelsen for KKF Hovedstaden 2012-2015
Medlem aftagerpanel for klinisk biomekanik årstal 2011-
Medlem af DKF's kvalitetsudvalg 2012-2016
Medlem af styregruppen for Evidensbaseret praksis fokusgruppe under DSK 2017-2019
Medlem af DKF's bestyrelse 2017-

Privat

38 år. Bor i Hadsund med kiropraktor Susanne Bach og 2 bonusbørn

Mærkesager

Uddannelse
Uddannelse er fundamentet for vores professions udvikling, og det er vigtigt vi har en uddannelse, som kontinuerligt kan levere kompetente og dygtige kiropraktorer til den danske sundhedssektor. Der er brug for dem. Det er også vigtigt at vi understøtter et godt og stærkt studiemiljø, så de studerende kan dyrke og udvikle et fællesskab som de kan bære med sig ind i deres professionelle karrierer.
Kvalitet
Vi har i forvejen en profession som både i primærsektoren, sekundærsektoren og indenfor forskningen, leverer utrolig høj kvalitet. Det skal vi blive ved med og vi skal gå forrest når det handler om nye initiativer. Men vi skal sørge for at alle er med. Vi skal sørge for at kvalitet står for noget, noget vi kan tage ejerskab i og som vi kan mærke skaber værdi for vores fag.
Engagerede medlemmer
Jeg oplever vores forening og dens medlemmer som værende særdeles aktive og engagerede i både vores interne forhold og eksterne. Jeg oplever vi bliver bedre til at lytte til hinanden, inddrage hinanden både på tværs af landsdele og sektorer, men vi kan gøre mere. Medlemmerne er vores hjerteblod og hvis vi skal blive ved med at have engagerede medlemmer, skal vi ikke bare lytte og inddrage, men vi skal sørge for at medlemmer får ejerskab i det foreningen foretager sig. Det tror jeg på bl.a. skal opnås gennem gennemsigtighed, kommunikation og medlemsinteraktion.

 

 

Pernille Popp (genvalg)
Kandidat til DKF's bestyrelse

Beskæftigelse
Kiropraktor, Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt siden 2009. Teamleder for 11 ansatte i lokalteam Sønderborg. Har også 8 års erfaring fra primærsektor. Siden efteråret 2018 ansat i uddannelsesstilling som specialkiropraktor. Ekstern lektor, SDU.

Uddannelse
Cand.manu. fra Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, 2003 Kiropraktorpolitiske aktiviteter Medlem af DKF's bestyrelse siden 2017. Primære ansvarsområde er offentligt ansatte, forskning samt alt vedrørende AC. Medlem af social-kiropraktisk gruppe, først under DKF, nu under DSK.
Tidl. TR for kiropraktorerne på Sygehus Lillebælt siden 2015. Har gennemgået hele AC’s TR uddannelsesrække. Tidl medlem i udvalget for offentligt ansatte og herigennem deltaget i arbejdsgruppen omkring vedtægtsændringer.
Deltaget i DKF's politiske sommerseminar og senest kurset “Den kompetente fagpolitikker” med DKF.

Privat
46 år. Bor naturskønt i Sønderborg med mand, 3 børn og hund.

Mærkesager
Mærkesagerne er især samarbejde på tværs, uddannelse, forskning og evidens - alt noget jeg arbejder på og engagerer mig i i dagligdagen. Jeg mener, det er vigtigt, at sundhedssystemet og befolkningen får kendskab til, hvor dygtig og veluddannet en faggruppe vi er både i primær- og sekundærsektor. Der er stadig en stor opgave her.

Jeg ser også gerne flere kiropraktorer i den offentlige sektor - både stat, region og kommune. I foreningen har jeg kontakten til Akdemikerne (tidl. AC) inkl. alt omkring den offentlige overenskomst.

Senest har jeg også involveret mig i det socialkiropraktiske arbejde mhp. at arbejde med at mindske den tiltagende ulighed i sundhed - som også er udtalt i kiropraktorpraksis.

 

 

Henrik Frederiksen (ny)
(Kandidat til DKF's bestyrelse)

Beskæftigelse
Klinikejer Rygcenter Midtvest

Uddannelse
Uddannet fra Syddansk Universitet i 2005

Kiropraktorpolitiske aktiviteter
Været formand i KiropraktorKredsforeningen i Region Midt i 12 år cirka.

Privat
42 år. Bor i Herning gift med Rubi, 2 drenge på 14 og 17 år. Aktiv løber.

Mærkesager

Skarpt fokus på at skabe det bedst mulige grundlag for, at klinikeren kan komme i mål med et succesfuldt patientforløb. Bag dette simple fokus ligger der et netværk af indsatsområder, som hver især kræver en strategi og indsats at højne. Her tror jeg, den nye kvalitetsenhed vil kunne få en vigtig rolle.

Kiropraktorparksis som en forretning er også en mærkesag, og relevant uanset om man er assistent eller klinikejer. Det indeholder igen mange emner, der skal belyses og have nogle klare strategier. At drive en forretning inden for sundhedsområdet har altid været en speciel størrelse med mange forskellige facetter. Når kvalitet, patienttilfredshed, overenskomst og god økonomi går hånd i hånd, er det bedste grundlag for en succes lagt.

Jeg elsker mit arbejde som kiropraktor og vil være stolt af at komme i bestyrelsen! Jeg har bevæget mig rundt i kiropraktorkredse i mange år. Her støder man altid på positive og negative historier og holdninger til andre kiropraktorer og arbejdet, der sker i DKF.

Jeg har aldrig været fan af at være for ensidigt negativ. Min mærkesag vil være det modsatte. Jeg har kun et arbejdsliv, og det skal fyldes med så mange positive historier og oplevelser som muligt.

 

 

Kandidater til Dansk Kiropraktor Råd

Anders Tromholt (genvalg)
Formandskandidat til Dansk Kiropraktor Råd

Beskæftigelse
Klinikejer – Kiropraktisk Klinik i Hadsten siden 2000
Tidligere ekstern lektor og censor på Syddansk Universitet.

Uddannelse
DC fra AECC, 1993.
Postgraduat diplomuddannelse i neurologi, 1997.

Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter
Medlem af DKF’s Turnusudvalg.
Medlem af DKR siden 2002.

Privat
54 år. Bor i Hadsten, gift med Pia Tromholt. 2 børn på 22 og 20 år.

 

 

Nis Alnor (genvalg)
Kandidat til Dansk Kiropraktor Råd

Beskæftigelse
Klinikejer: Kiropraktisk Klinik i Slagelse (100%)

Uddannelse
Palmer College of Chiropractic
Student i 1983 fra Herlufsholm Kostskole

Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter
Medlem af Dansk Kiropraktor Råd siden 2001, rådsformand fra 2005 til 2013, hvor han fratrådte som formand, men fortsatte som medlem.
Medlem af samarbejdsudvalget i Vestsjællands Amt, i dag Region Sjælland i perioden 1993 - 2021
Formand for arbejdsgruppe for udarbejdelse af etiske retningslinjer for kiropraktorer, nedsat af Dansk Kiropraktor Forening.
Medforfatter på forløbsprogram for patienter med rygproblemer i Region Sjælland.
Medforfatter på praksisplan for kiropraktorer i Region Sjælland.2012: Deltager i tværfaglig arbejdsgruppe-audit for patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland under ledelse af APO Danmark.
2014/2015: Praksisplan for kiropraktorer i Region Sjælland.
2015: Tværfaglig arbejdsgruppe, revidering af forløbsprogram for patienter med rygsmerter i Region Sjælland.
2016: Medforfatter af revidering af forløbsprogram for patienter med rygproblemer i Region Sjælland
2017: Deltager som fagspecialist i arbejdsgruppen på www.helbredsprofilen.dk omkring ryglidelser, behandling og hvad man selv kan gøre.
2018: Medlem af akkrediteringsnævnet IKAS
2019: Medlem af arbejdsgruppe til udarbejdelse af praksisplan Region Sjælland
2021: Medlem af Ankenævnet for tilsynsafgørelser under Sundhedsstyrelsen

Privat
58 år. Gift siden 1995 med Linda, der er optometrist og arbejder som product manager med kontaktlinser hos Specsavers i Norden og Holland . Bor i Lellinge ved Køge. Har tre børn: Cecilie på 31, der er audiologiassistent på Køge Sygehus, Peter på 26 år, som er Customer Success Executive hos helphouse.io i Odense, og endelig Emma på 21 år, som læser tysk på Københavns Universitet.

 

 

John Petri Petersen (genvalg)
Kandidat til Dansk Kiropraktor Råd

Beskæftigelse
Klinikejer – Kiropraktisk Klinik i Hadsund.

Uddannelse

DC fra Palmer College of Chiropractic.

Kiropraktorpolitiske aktiviteter

Medlem af DKR.
Medlem af KKF-bestyrelsen Region Nordjylland
Tidl. Medlem af DKFs bestyrelse

 

 

Tue Secher Jensen (genvalg)
Kandidat til Dansk Kiropraktor Råd

Beskæftigelse
Kiropraktor og professor, Røntgen og Skanning - Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg og Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.
Uddannelse
Cand.manu. fra klinisk biomekanik, Syddansk Universitet, 2002.
Ph.d.-grad fra Syddansk Universitet i 2009.

Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter
Medlem af Dansk Kiropraktor Råd siden 2005.
Formand for arbejdsgruppe for udarbejdelse af ”Kliniske retningslinjer for billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet” i 2011-13.
Tidl. medlem af DKF's Udvalg for Offentligt Ansatte

Privat
48 år. Bosiddende i Middelfart.

 

 

Kenneth Ramsby  (genvalg)
Kandidat til Dansk Kiropraktor Råd

Beskæftigelse
Klinikejer – Fønix Kiropraktisk Klinik, Erritsø, Fredericia

Uddannelse

Cand.manu. fra Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, 1999.
Reserveofficer i Forsvaret.

Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter
Sekretær i DKR.

Privat

51 år. Landmand på Fyn, gift med Gitte og far til 2 børn.

 

 

Susanne Brogaard Krogh (genvalg)
Kandidat til suppleant i Dansk Kiropraktor Råd

Beskæftigelse
Kiropraktor på Radiologisk afdeling og rygmedicinsk afsnit, Regionshospitalet Silkeborg.

Uddannelse
Cand.manu. fra Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, 2004.
Kiropraktorpolitiske aktiviteter
TR-suppleant i forbindelse med min ansættelse på Rygcenter Syddanmark fra 2013-2015.

Privat
44 år. Bor i Århus med mand og 3 børn.

 

 


Frank Føns Jensen (genvalg)
Kandidat til suppleant i Dansk Kiropraktor Råd

Beskæftigelse
Klinikejer - Kiropraktorhuset i Næstved.

Uddannelse
DC fra Palmer College of Chiropractic, 1984.
Uddannet akupunktør.

Kiropraktorfagpolitiske aktiviteter
Tidligere formand for kiropraktorerne i amtsforeningen Storstrøms Amt.
Tidligere medlem af DKF’s bestyrelse og DKF- kasserer i samme 6 år.

Privat
65 år. Bor i Præstø. Gift og 2 voksne børn.

 

 

Klokke close-up 72x73.jpg
Facts og frister

Næste generalforsamling finder sted lørdag 11. november kl. 10 i Odeon i Odense.

GENERALFORSAMLING 2023

  • Finder sted i ulige år og varer en hel dag
  • Reglerne for generalforsamlingen står i DKF's love.
  • Alle medlemmer må deltage. Medlemmer, der er studerende, pensionerede, bosat i udlandet eller passive (ikke det samme som midlertidigt ude af erhverv), har ikke stemmeret
  • At stemme kræver, at man møder personligt op
  • En dirigent vælges og styrer mødet
  • Dansk Kiropraktor Forenings bestyrelse og medlemmerne af Dansk Kiropraktor Råd er alle på valg
  • Afgående bestyrelse og råd er forpligtet til at stille forslag til hhv. ny fuldtallig bestyrelse og nyt fuldtalligt råd, herunder forslag til ny formand. Senest 4 uger inden offentliggøres disse lister. 
  • 28. oktober er der frist for at melde sig som kandidat til bestyrelsen eller rådet. 
  • 21. oktober udløb er der frist for indsendelse af medlemsforslag.
  • Senest 10 dage før dvs. d. 1. november udsendes dagsordenen elektronisk. 


Læs mere om generalforsamlingen på danskkiropraktorforening.dk/gf