_H4A2389 copy.jpg

Der er mere end to uger til, at bestyrelsen og rådet skal senest skal melde ud, hvilke personer de indstiller. Det er nemlig senest den 16. oktober. 

Senest den 23. oktober kan medlemmer, der ønsker at stille op til enten bestyrelsen eller rådet, meddele deres kandidatur via mail til DKF's sekretariat.

> Læs mere om generalforsamlingen i boksen her på siden eller på Danskkiropraktorforening.dk/gf

Da formand Lone Kousgaard Jørgensen efter 3 genvalg (og hermed 8 år som formand) ifølge vedtægterne ikke kan genvælges har bestyrelsen opstillet en formandskandidat samt et nyt bestyrelsesmedlem. Den øvrige bestyrelse genopstiller.

I Dansk Kiropraktor Råd genopstiller alle.

Her offentliggør vi blot navne og fotos. I næste uge følger en beskrivelse af hver kandidat.

  

Kandidater til Dansk Kiropraktor Forenings bestyrelse 2021


Michael Christensen
Formandskandidat til DKF's bestyrelse

 

Henrik Frederiksen 
Kandidat til DKFs bestyrelse. Snart tidl. formand for KKF Region Midtjylland


Anders Jørgensen (genvalg)
Kandidat til DKF's bestyrelse

Christina Nielsen (genvalg)
Kandidat til DKF's bestyrelse


Janni Lee Bang Brodersen (genvalg)
Kandidat til DKF's bestyrelse


Pernille Popp (genvalg)
Kandidat til DKF's bestyrelse


Jacob Toft Vestergaard (genvalg)

Kandidat til DKF's bestyrelse


Kandidater til Dansk Kiropraktor Råds bestyrelse


Anders Tromholt (genvalg)

Formandskandidat til Dansk Kiropraktor RådNis Alnor (genvalg)
Kandidat til Dansk Kiropraktor RådTue Secher Jensen (genvalg)

Kandidat til Dansk Kiropraktor Råd

 


Kenneth Ramsby (genvalg)
Kandidat til Dansk Kiropraktor Råd
John Petri Petersen (genvalg)
Kandidat til Dansk Kiropraktor Råd
Susan
ne Brogaard Krogh (genvalg)
Kandidat til suppleant i Dansk Kiropraktor Råd
Frank Føns Jensen (genvalg)
Kandidat til suppleant i Dansk Kiropraktor Råd