covid-19-4969084.jpg

Som følge af Sundhedsstyrelsen revision af vaccineudrulningen er der opstået uklarhed om hvilke personalegrupper, der opfylder de skærpede kriterier for fremskyndet vaccination. Dvs. blandt det sundhedspersonale der endnu ikke har fået første stik. Det sundhedspersonale der har fået første stik af AstraZeneca-vaccinen vaccineres anden gang med Pfizer eller Moderna, som tidligere meldt ud.

Den nye retningslinje er meget kontant og afskærer langt det meste sundhedspersonale fra at blive vaccineret tidligt. DKF kan ikke tolke retningslinjen på andre måder end at kiropraktorer og øvrigt personale ansat i praksis ikke lever op til de skærpede krav, og at de kiropraktorer der endnu ikke har fået første stik, således skal vaccineres efter alder. 

I retningslinjen [se retningslinjen her] står der bl.a. på s. 5:

Eksempler på personale, der er ikke er omfattet af kriterier for fremskyndet vaccination og derfor tilbydes vaccination i henhold til alder:
”Personale i praksissektor, der ikke har tæt kontakt med uvisiterede patienter/borgere med tegn på nyopstået akut sygdom, samt med personer med mistænkt eller konstateret COVID-19, fx fodterapeuter, dental laboranter, personale i tandlægepraksis samt kommunal børne- og ungdomstandpleje, kiropraktorer, apotekere, bandagister, osteopater, optometrister, fysioterapeuter, diætister, psykologer mv.”

For kiropraktorer er særligt vendingen ”Uvisiterede borgere” afgørende:

”Ved ”Uvisiterede” skal forstås patienter og borgere med tegn på nyopstået akut sygdom, og som inden kontakten ikke har været udspurgt ift. symptomer på COVID-19 eller hvor eventuelt mistanke om COVID-19 ikke er afkræftet.” skriver Sundhedsstyrelsen i en note på s. 3.

Modtagelse af patienter
Det bør fremgå tydeligt i indkaldelser eller ved elektronisk bookning af konsultation/tid mv. at borgere/patienter ikke må fremmøde ved symptomer på COVID19, og at man i så fald i stedet skal tage telefonisk kontakt. Ved telefonisk visitation bør det vurderes, om patienten kan møde op i klinikken. Information om krav om brug af ansigtsværnemidler skal ligeledes fremgå tydeligt ved indkaldelse, elektronisk booking og telefonisk visitation. 

Se retningslinje om modtagelse i sundhedsvæsenet på side 8 i denne retningslinje  

Lever du eller dine medarbejdere op til de skærpede kriterier?
Såfremt du eller en medarbejder på din klinik lever op til de skærpede kriterier skal nedenstående formular benyttes. Bemærk at arbejdsgiver skal sikre, at det personale, der henvises, lever op til de gældende kriterier. Sundhedsstyrelsen vil i samarbejde med Statens Serum Institut foretage stikprøvekontrol af, hvorvidt de indmeldte personer overholder de gældende kriterier. 

Beskrivelse af henvisnings- og visitationsprocedure (skal læses!)

Formular

Rettelser 27/4 - 2021 kl 09:07:

SST gør opmærksom på, at der er henvisningsfrist for personale på 50-59 år (årgange fra 1971 til 1962 inklusiv) NU er flyttet til udgangen af tirsdag d. 11. maj.

Personale under 50 år (årgang 1972 og yngre) kan henvises senest den 18. maj 2021, hvilket også er den endelige frist for henvisning og vaccinationsmulighed relateret til målgruppe 4.