Computer pixebay Mohamad hassan.jpg

Med 134 stemmer for og 112 imod blev det et smalt, men dog sikkert ja til Dansk Kiropraktor Forenings overenskomst med Danske Regioner. I alt er der afgivet 246 stemmer ud af i alt 337 stemmeberettigede. Det svarer til en stemmeandel på 73 %

- Jeg er rigtigt glad for resultatet af afstemningen, som vil give ro omkring kiropraktorernes arbejdsforhold de næste tre år. Jeg kunne godt have ønsket mig en større valgdeltagelse og et mere klart ja, siger Lone Kousgaard Jørgensen, formand for Dansk Kiropraktor Forening og fortsætter:

- Jeg glæder mig til, at overenskomsten træder i kraft om bare 50 dage. Nu skal parterne smøge ærmerne op og arbejde hårdt for at få konkretiseret og implementeret de nye initiativer. Der er en lang række ting, der nu skal forberedes, fx kvalitet og epikriser, inden overenskomsten kan komme ud i klinikkerne og bevise sit værd for medlemmer og patienter henover de næste par år, slutter Lone Kousgaard Jørgensen.

Fakta om urafstemningen

  • 337 stemmeberettigede medlemmer
  • 246 stemmer. Det svarer til en stemmeprocent på 73 %.
  • 134 stemmer på JA (54 %)
  • 112 stemmer på NEJ (46 %)
  • Nu skal valghandlingen godkendes af DKF's eksterne revisorer og den interne kritiske revisor, jf vedtægterne.