færdighedslab10.JPG

Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet (SDU) og Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt (SLB), Region Syddanmark  opslår i samarbejde en stilling som koordinerende klinisk lektor (sats B) (40 %) og kiropraktor (60%).

Stillingen er i udgangspunktet på 37 timer og er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen ønskes besat for en 3-årig periode med mulighed for forlængelse. 

Den koordinerende kliniske lektors opgaver er, at:

  • Koordinere de kliniske ophold for klinisk biomekanikstuderende på involverede kliniske uddannelsessteder og medvirke til udvikling af gode klinikophold, studiemiljø og uddannelsesforløb.
  • Planlægge, gennemføre og løbende evaluere afdelingens interne uddannelsesopgaver
  • Samarbejde med studieledelsen for klinisk biomekanik og SUND Uddannelse ved Syddansk Universitet om koordination, planlægning og tilrettelæggelse af de forskellige kliniske uddannelsesophold på Rygcenter Syddanmark, i privat kiropraktorpraksis, på ortopædkirurgisk afdeling, reumatologisk afdeling og andre deltagende sygehusafdelinger.
  • Udbygge det eksisterende samarbejde med kliniske uddannelsessteder og søge aktivt at etablere nye uddannelsessteder.
  • Deltage, efter aftale med afdelingsledelsen og under hensyntagen til øvrige funktioner, i den daglige undervisning af klinisk biomekanikstuderende på Rygcentret, herunder klasseundervisning, supervision etc.
  • Evaluere det faglige indhold af de kliniske ophold, bl.a. ved vurdering af de studerendes tilfredshed og virke for en stadig forbedring af den kliniske uddannelse i samarbejde med uddannelsesstederne, studieledelsen og afdelingsledelsen på Rygcentret.
  • Planlægge, tilrettelægge og gennemføre bedømmelsen af de studerende ved brug af strukturerede forløbsevalueringer og regulær eksamination.

Uddybende om den kliniske del af stillingen

Dine primære kliniske arbejdsopgaver er at undersøge og udrede rygpatienter, og som patientansvarlig kliniker være med til sikre gode patientforløb på tværs af afdelinger og sektorer. Dette i tæt tværfagligt samarbejde med dine kollegaer i afdelingen, øvrige sygehuse i Region Syddanmark samt eksterne samarbejdspartnere.

Desuden fylder opgaven med at supervisere studerende meget.

 

Læs mere og søg stillingen senest 15. december