Kursusbillede - geriatri - colourbox.jpg


Mange geriatriske patienter har et godt helbred og er ikke plaget af comorbiditet og andre sygdomme. Kurset kommer til at have fokus på den ”raske” ældre patient, og hvordan de håndteres i klinikken.

En hoveduddannelseslæge i geriatri klæde dig på til at kunne håndtere den ældre patient i praksis. Du vil få indblik i, hvad der sker, når man bliver ældre, og hvad man som sundhedsperson skal være opmærksom på og have med i overvejelserne i et behandlingsforløb.

Sidst men ikke mindst sættes fokus på, hvorfor fortællingen og forsat aktiv (genop)træning er så vigtig for specielt den ældre patient.