shell-1031290.jpg

Er der noget, du vil drøfte med DKF, er det en god ide at kontakte sekretariatet senest fredag. For ugen efter er flere af sekretariatets medarbejdere på ferie frem mod uge 30 (26.-30. juli), hvor alle ansatte holder ferie.

Nyhedsmailen fra DKF holder ferie uge 27,28,29 og 30 - men sker noget usædvanligt melder vi naturligvis ud om dette.

Skulle der opstå uopsættelige problemer, kan direktør Jakob Bjerre træffes direkte på 2671 1602. Ved akutte spørgsmål om ansættelse kan chefjurist Gitte Sauerberg kontaktes på 3144 4197 (send helst sms) - og ved akutte sager om pressekontakt kan kommunikationschef Christian Ankerstjerne kontaktes på 2083 8984. 

I uge 31 er de fleste tilbage igen, og i uge 33 er alle tilbage fra ferie.

DKF ønsker alle en rigtig god sommer og evt. ferie.