GEIR9304_K.jpg.jpeg

Kiropraktorerne ser i disse år en voksende andel af børn og unge i praksis. Som patientgruppe adskiller børn og unge sig på flere områder, og det kan være en stor fordel at være bekendt med de spørgsmål og udfordringer, som du kan møde i konsultationen med de yngre patienter og deres forældre.

Oplev:

Bevægeapparatsproblemer
Lise Hestbæk, Kiropraktorernes Videnscenter, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU.
Oplægget fokuserer på bevægeapparatsproblemer hos børn og unge. Hvor hyppigt forekommer det, og hvilke problemer har de? Hvilken sammenhæng ses til generel sundhed, indlæring og social trivsel? Og hvilke anbefalinger kan gives til eventuelle behandlingstiltag og vejledninger.

Fysisk aktivitet og fedme
Lise Hestbæk, Kiropraktorernes Videnscenter, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU.
Hvad ved man om effekten af fysisk aktivitet eller mangel på samme – samt viden om
fedmetendens hos børn og unge.

Aldersrelateret træning og vækstrelaterede skader
Christina Rexen, praktiserende kiropraktor, ph.d.
Aldersrelateret træning fokuserer på børn og unges biologiske og mentale udvikling fra barn til voksen og inkluderer både fysisk, social, mental og taktisk modenhed. I aldersrelateret træning tales om specifikke ”trænings-vinduer” forstået som hvornår man træner bredt og, hvornår man skal specialisere sig.
Vækstrelaterede skader ses ofte i kiropraktorpraksis (f.eks. knæ-, fod- og hælsmerter). Hvordan tilrettelægger og inkluderer man bedst træningstiltag, så risikoen for vækstrelaterede skader reduceres.

Børn, unge og søvn
Søren Berg, Associeret professor, Lunds Universitet, Sverige og Lovisenberg Diakonale sygehus, Norge.
Oplægget fokuserer på søvn og søvnproblemer hos børn, og hvordan utilstrækkelig søvn kan påvirke barnets fysiske, følelsesmæssige, indlæringsmæssige og sociale udvikling og derved forstærke fysiske og psykiske problemer.

Børnekonsultationen
Anna-Katherine Højland, Autoriseret klinisk psykolog.
Specialist i klinisk børnepsykologi & klinisk psykologi og Jordemoder.
Barrierer, adfærd, tips og tricks til den gode børnekonsultation.
Hvilke barrierer kan der være for kontakt i børnekonsultationen? Hvordan kan disse minimeres? Hvad kendetegner en god konsultation for spæd- og småbørn? Hvilke forhold er helt centrale at tænke med ind i tilrettelæggelsen af børnekonsultationen, og som samtidig er en tidlig og hjælpsom intervention for både børn og forældre og deres indbyrdes samspil.

Kurset henvender sig både til dig, som ser mange børn i praksis og gerne vil opdatere din baggrundsviden - og til dig, som mangler en mere grundlæggende viden om generel sundhed og selve konsultationen med børn og unge.

 

Brug din lørdag med et et spændende program, som du kan dykke ned i her