bærbar og stetoskop.jpg

Sekretariatet får en del henvendelser fra medlemmer, der oplever, at forsikringsselskaber med henvisning til Bekendtgørelse om betaling for meddelelse af aktindsigt efter kapitel 8 i sundhedsloven ikke vil betale for, at der udleveres journaloplysninger.

Udfordringen er, at kiropraktorer som sundhedspersoner ikke bare kan udlevere hele journalen. Dels gælder der regler i Bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v., dels er der GDPR- regelsættet at tage hensyn til.

DKF har derfor udarbejdet udkast til en skrivelse, som klinikkerne kan sende til forsikringsselskaberne. Den ligger på siden med ’Attester, blanketter og honorarer’ under overskriften 'Forsikringsattester'

Er det patienten selv - eller en advokat, der handler på vegne af en patient - der retter henvendelsen, så kan hele journalen udleveres, og der kan ved første henvendelse med henvisning til bekendtgørelsen ikke opkræves betaling.

DKF har rettet henvendelse til Pension og Forsikring for at gøre opmærksom på problemstillingen med henblik på en fælles forståelse og løsning. Pension og Forsikring har emnet på dagsorden i sit ”Attestudvalg” den 10. juni.

Ligeledes har DKF i december 2020 rettet henvendelse til ministeriet for en fortolkning af bekendtgørelse om overgivelse af aktindsigtsret til tredjemand (forsikringsselskaberne).