Praksiskons i Nord.jpg

"Der har længe været snakket om i SU (det regionale samarbejdsudvalg, red), at vi har problemer med at løfte opgaverne beskrevet i praksisplanen, og det var i samarbejde med politikerne, at vi fik ført igennem, at der er et behov for en praksiskonsulent, for netop at kunne gennemføre de i praksisplanen beskrevne fokuspunkter," fortæller Susanne Bach, formand for KKF Nordjylland, og Anne-Sophie Hosbond, som er ledende kiropraktorrepræsentant i SU.

De er begge to meget tilfredse med, at det endelig er lykkedes at få en praksiskonsulent i Nord.

Stillingen blev slået op i oktober, og ikke så længe efter blev Marianne Johnsen, som til dagligt praktiserer i Kiropraktisk Center Brønderslev, ansat.

I 10 år var Marianne, der dengang hed Andreasen til efternavn, praksiskonsulent i Region Hovedstaden. Sidste år flyttede hun imidlertid til Nordjylland, mens hun var på barsel med sine yngste børn, et hold tvillinger, som nu er fyldt to år.

"Jeg er blevet ansat 10 timer om måneden som grundtimer, og så op til 10 ekstra timer til diverse projekter," fortæller Marianne Johnsen, der formelt set startede 1. december, men endnu kun har har holdt et opstartmøde med sin chef og den person i regionen, der har med kiropraktorernes overenskomst at gøre. 

"Jeg skal fysisk høre til på NordKap som er den nordjyske kvalitetsenhed for Almen Praksis, hvor alle praksiskonsulenter kommer til at høre til, så der skulle blive rig mulighed for sparring på tværs," fortæller hun. 

"Jeg har dog endnu ikke været der, så jeg ved ikke så meget om stedet. Regionen er ved at ansætte praksiskonsulenter på de andre yderområder også. Det er kun læger og fysioterapeuter, der tidligere har haft en praksiskonsulent, men nu får alle overenskomstområder en praksiskonsulent i Region Nordjylland."

Hvad er de vigtigste opgaver i den nærmeste fremtid?
"Først skal jeg have et netværk op at stå på min nye arbejdsplads NordKap. Der sidder mange personer, som laver meget med kvalitet i praksissektoren, så der bliver rig mulighed for at sparre omkring de forskellige emner. Derefter bliver de første opgaver at hjælpe regionens kiropraktorer med at blive dygtige til at arbejde med de forskellige overenskomstmæssige opgaver fx pakkeforløb og kommunikation med almen praksis," fortæller hun.

"Der bliver også et emne omkring udveksling af billeddiagnostisk materiale, som man i regionen ønsker at få klarlagt mulighederne for." 

"Og så er regionen meget lydhør overfor, hvilke områder jeg som praksiskonsulent mener, der bør være fokus på. Så jeg forestiller mig, at der engang i det nye år skal brainstormes lidt med regionens kiropraktorer, så mit arbejde kommer til at kunne være til størst mulig hjælp ude i klinikkerne."

Hvor længe var du praksiskonsulent i Hovedstaden? Tror du, der er stor forskel på arbejdet i de to regioner?
"Jeg var ansat som praksiskonsulent i Region Hoveedstaden i 10 år, og mange af arbejdsområderne vil være sammenlignelig, da overenskomsten jo er den samme ,om man sidder i Hovedstaden eller Nordjylland. Men der er jo ting i de enkelte regionale praksisplaner, som er forskellige , så der vil komme områder og opgaver her i Region Nordjylland, som jeg ikke har haft fokus på tidligere i Hovedstaden."