Møde gruppearbejde.jpg (1)
En praksiskonsulent er ansat af regionen til at udvikle kvalitet og implementere praksisplanen, den plan regionen udarbejder for hvert fagområde. Opgaverne har rod i overenskomsten mellem regionerne og DKF. 

Nordjyllands nye praksiskonsulent bliver del af kontoret Nære Sundhedstilbud, som er en del af afdelingen Patientforløb og Økonomi. Den fysiske arbejdsplads er hos Nord-KAP, hvor du vil indgå i det faglige fællesskab sammen med praksiskonsulenter fra andre overenskomstområder.

Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2021. Arbejdstiden er fastsat til 2 timer ugentligt, hertil kommer timer til varetagelse af konkrete opgaver. Timerne aftales i et samarbejde mellem praksiskonsulenten og leder for Praksisenheden og vil forventelig udgøre gennemsnitligt 2-3 timer ugentligt.

Ansøgningsfristen er 29. oktober.

Læs stillingsopslaget her