vaccine.png

Sundhedsstyrelsen præciserede tirsdag eftermiddag nogle formuleringer i det materiale, som myndighederne havde bedt DKF om at formidle tirsdag morgen. 

Sundhedsstyrelsen skriver nu: "Arbejdsgiver skal ikke spørge personalet, om de ønsker vaccination, men skal indsende lister til SSI med oplysninger på personale, der skal tilbydes vaccination. Om man ønsker vaccination eller ej, er en helbredsoplysning, og ikke en oplysning, man behøver at dele med sin arbejdsgiver." Sundhedsstyrelsen har desuden tilrettet det fremsendte informationsbrev.

DKF meddeler i øvrigt, at der har været en del spørgsmål til udfyldning af excelark mv. Vi anbefaler derfor, at man læser det, DKF skriver, inden det sendes afsted - det står under 'Sådan gør klinikejerne' i DKF's hjælpetekst her.

 

Fredag 12. februar var DKF og de andre sundhedsorganisationer til møde med Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen om invitation af udvalgt personale, der er målgruppe 4 i vaccinationsindsatsen mod COVID-19. Læs mere 

Tirsdag 16. februar fulgte seruminstituttet op ved at sende organisationerne det materiale, som arbejdsgivere i gruppe 4 (dvs. klinikejerne ude i kiropraktorklinikkerne) skal bruge for at melde sig selv, evt. medejere og ansatte med tæt patientkontakt til vaccination. 

I hver klinik skal en klinikejer sende cpr-numre på ansatte og eventuelle medejere med tæt patientkontakt til seruminstituttet. Studerende og ansatte vikarer i klinikken med tæt patientkontakt skal også inkluderes.

Seruminstituttets template, der er et excelark, SKAL bruges til at indsende cpr-numrene, der mailes via en sikker forbindelse til instituttet.

Vigtig information om afgrænsning
Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at det væsentligste parameter er tæt fysisk borger- eller patientkontakt, og at dette kriterium skal være opfyldt for, at ansatte kan tilbydes vaccination i kraft af deres arbejdsfunktion inden for målgruppe 4.

Personale, som ikke har tæt fysisk borger- eller patientkontakt, og personale, der kan tilrettelægge sit arbejde på måder, hvor der kan holdes afstand, er ikke omfattet. De vil blive tilbudt vaccination på et senere tidspunkt som led i en anden målgruppe.

Det er den enkelte arbejdsgiver, der har ansvaret for at vurdere, hvilket personale, der har tæt patientkontakt jf. Sundhedsstyrelsens kriterier, og den enkelte arbejdsgiver, der har ansvaret for at indsende skemaet med CPR-numrene på dette personale.

Gruppen omfatter således ikke i denne omgang personale uden væsentlig patient/borgerkontakt som fx teknisk personale og rent administrativt personale, sekretærer, receptionister, samt ansatte i funktioner, hvor der er mulighed for at holde afstand. Det gælder blandt andet personale, som afholder rygestopkurser, personale på aktivitetstilbud, salgspersonale samt personale, der hovedsageligt har konsultationer, hvor der kan holdes afstand som fx samtaleterapi og diætistkonsultationer. Personale, der arbejder med børn er heller ikke omfattet af gruppe 4, da arbejde med børn ikke er en risikofaktor, og børn sjældent bliver meget syge, og de smitter mindre end voksne.