massage-2441817.jpg

Baggrunden for opdateringen er begrundet med nye forskningsresultater siden den oprindelige version fra 2016, der har haft påvirkning på én eller flere af de kliniske punkt-spørgsmål der udgør retningslinjen.

Erik Poulsen, kiropraktor, ph.d., Hofteklinikken og ekstern lektor, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk universitet, var udpeget af Dansk Selskab for Kiropraktik til at deltage i arbejdet med at opdatere retningslinjen.

I nyhed på Kiropraktorernes Videnscenter opfordrer han alle kiropraktorer til at orientere sig i retningslinjen, og han skriver blandt andet:

"De kliniske spørgsmål, hvor der er sket ændringer, drejer sig alle om håndtering af patienter efter at de har fået foretaget en THA, og ordlyden i for de 3 anbefalinger er:

  • Tilbyd ikke rutinemæssig superviseret genoptræning efter THA, da effekten ikke er bedre end selvtræning efter instruktion.
  • Overvej at tilbyde styrketræning til de patienter, som tilbydes et superviseret genoptræningsforløb efter THA.
  • Anvend ikke rutinemæssigt bevægerestriktioner efter THA, da risikoen for hosteluksationer muligvis ikke nedsættes."

Læs mere i Erik Poulsens nyhed hos Kiropraktorernes Videnscenter

Eller gå direkte til den nye NKR

Baggrunden for opdateringen er begrundet med nye forskningsresultater siden den oprindelige version fra 2016, der har haft påvirkning på én eller flere af de kliniske punkt-spørgsmål der udgør retningslinjen. De kliniske spørgsmål, hvor der er sket ændringer, drejer sig alle om håndtering af patienter efter at de har fået foretaget en THA, og ordlyden i for de 3 anbefalinger er:

Tilbyd ikke rutinemæssig superviseret genoptræning efter THA, da effekten ikke er bedre end selvtræning efter instruktion.
Overvej at tilbyde styrketræning til de patienter, som tilbydes et superviseret genoptræningsforløb efter THA.
Anvend ikke rutinemæssigt bevægerestriktioner efter THA, da risikoen for hosteluksationer muligvis ikke nedsættes.