180383610.jpg

Efter en omgang med virtuelle roadshows og masser af debat og gode spørgsmål, har vi nu sendt linket til urafstemningen ud til alle de medlemmer, der er omfattet af den pågældende overenskomst – det er i alt 335 personer.

I der har stemmeret, dvs ejere og medejere af klinikker med overenskomst, har allerede fået tilsendt linket i dag, torsdag den 21. januar, ca kl 12:00. Mailen kommer fra dkf@danskkiropraktorforening.dk og har emnet ”Afstemningen er åben”. Tjek spamfilter hvis I ikke modtager den – ellers kontakt Susanne på sln@danskkiropraktorforening.dk.

Afstemningen løber over 10 hverdagen og lukker således med udgangen af torsdag den 4. februar. 

 

Herunder Formand Lone Kousgaard Jørgensen og bestyrelsens anbefaling til at stemme ja:

"Om overenskomsten
En overenskomstaftale er resultatet af mange timers forarbejde og forhandlinger med RLTN – Regionernes Løn- og Takstnævn – og som med de fleste andre forhandlinger og gode samarbejder i øvrigt, har vi givet lidt og taget lidt. RLTN har haft nogle områder, de har stået meget stejlt på – og det samme har vi.

En overenskomst er også resultatet af en – i dette tilfælde – årelang involveringsproces, hvor vi har besøgt de lokale kredsforeninger, afholdt seminarer og inviteret til virtuelle møder, alt sammen for at få jeres input og høre jeres holdninger undervejs.

Det vi skal stemme om, er det bedst mulige resultat – og vi i bestyrelsen mener, at det er en god ambitiøs og langsigtet aftale. Vi er især glade for, at kvaliteten fremover sikres via en ny kvalitetsenhed og et endnu ikke klart defineret klyngesamarbejde/erfa-grupper i stedet for endnu en akkrediteringsrunde. I det hele taget er det en OK der indplacerer kiropraktorerne, der hvor vi gerne vi være.  

Overenskomstens indhold
Overenskomsten omfatter i denne omgang 8 overordnede temaer. Nogle af dem har været krav fra os, andre har været RLTN’s krav. Men at aftalen således bygger på to parters forskellige krav betyder ikke, at nogle af aftalepunkterne er vores og andre er RLTN’s. Det er en samlet overenskomst og vi står sammen om hele aftalen.

  • Ulighed i sundhed
  • Revision af ydelsesbeskrivelser og konsolidering af pakkeforløb
  • Modernisering
  • Kvalitetsmodel
  • Kommunikation på tværs
  • Elektronisk booking
  • Henvisning til fysioterapi
  • Oprettelse af satellitkliniker

Du kan læse mere om indhold og proces her 

Kommunikation på tværs
Ikke overraskende er der lidt modstand mod øget kommunikation med lægerne.

Først og fremmest er det for patienternes skyld: Lægen ved ikke nødvendigvis, at patienten har gået til behandling med dette tidligere, og om det hjalp. Nu skal patienten ikke selv huske på, hvornår var det nu det var, og hvor var det nu det var. Lægen kan slå det op. 

Ja, det er lidt ekstra arbejde, men det er min og bestyrelsens vurdering og holdning, at det er en opgave, vi er nødt til at omfavne som en integreret del af det danske sundhedsvæsen. Med den aftalte helt korte epikrise, får vi alle tiders mulighed for at vise gang på gang, alle de forløb der bare lykkes. RLTN vil skabe et sammenhængende sundhedsvæsen, med lægerne som tovholdere og hvis vi vil være en del af det, kan vi ikke stå udenfor på dette punkt længere. Det er vi faktisk enige i.

Urafstemning
Jeg er stolt af den aftale, vi nu sender til urafstemning. Den ligger fuldstændig i tråd med foreningens målprogram, og rækker langt ind i fremtiden. Det samme er resten af bestyrelsen, der enstemmigt anbefaler et ja til denne aftale.

Emnerne er forhandlet som et hele og man stemmer ja eller nej til hele pakken. Et nej vil betyde, at hele overenskomsten skal genforhandles, hvis RLTN overhovedet går med til det. I den situation er det ikke givet, at forhandlingsresultatet vil blive mere fordelagtigt for kiropraktorerne – og jeg tør godt love, at RLTN også i en eventuel anden runde stadig mener, at vi skal lave flere epikriser. Derfor anbefaler bestyrelsen et ja."