Vide med jakob.jpg

"Vi har udsendt vores nye folder 'Forstå dine smerter i lænden' til alle praktiserende læger, kiropraktorer og fysioterapeuter samt jobcentre og kommunale genoptræningsenheder i regionen. Folderen er lavet i et samarbejde mellem Region Syddanmark og Rygcenter Syddanmark. Vi har samtidig lavet en video målrettet klinikere. Den forklarer, hvordan folderen kan bruges og giver således samtidig en kort opdatering vedrørende rygområdet. Vi har også lavet 3 korte patient-videoer om hovedbud­skaberne i folderen. I folderen findes QR-koder til videoerne.” 

Sådan fortæller Region Syddanmarks rygkonsulent, kiropraktor, ph.d. Lisbeth Hartvigsen om det spændende nye materiale.

Find både folderen samt en video til klinikere her på Sundhed.dk - scroll ned til 'VIDEO OG FOLDER OM SMERTER I LÆNDEN'


I folderen findes QR-kodelinks til tre videoer til patienter: 

”Værd at vide om rygsmerter” er med professor, kiropraktor Jan Hartvigsen, SDU og Kiropraktorernes Videnscenter

”Jeg har ondt i ryggen, hvad gør jeg?” er med fysioterapeut Sara Louise Kroman

”Jeg har slidgigt i ryggen er det alvorligt?” er med overlæge Jakob Blaabjerg Espesen, Rygcenter Syddanmark

Folderen 'Forstå dine smerter i lænden' er inspireret af folderen: 'Understanding low back pain and whether I need imaging' lavet af Department of Health Professions Faculty of Medicine and Health Sciences Macquarie University Sydney, Australien.

Der er planer om, at patientvideoerne kommer som en mini ryg-kampagne på Region Syds Facebookside her nu i september måned, ligesom det er planen, at i hvert fald en af videoerne skal  vises på regionens info-TV på sygehuse, i almen praksis, psykiatrien og de kommunale sundhedscentre. I alt 300 skærme, fortæller Lisbeth Hartvigsen.

Der arbejdes også på, at få videoerne i Patienthåndbogen på Sundhed.dk.

I oktober holder man også en faglig dag om håndtering af rygpatienter i praksissektoren:
"Målet er en debat om, hvilke (nye) tiltag/tilbud, der bør indgå i Region Syddanmarks rygforløbs­program; hvad siger evidensen, hvad efterspørger borgerne, hvad mangler klinikerne, hvordan bruger vi bedst pengene osv. Der er inviteret forskere, klinikere, konsulenter, repræsentanter fra rygcenteret i Middelfart, kommunale repræsentanter, specialerådsformænd, administratorer, m.fl., i alt ca. 30 deltagere. Vi håber, at dagen er med til at informere, hvordan vi bedst bruger vores kræfter og midler i rygbehandlingen i regionen,” forklarer Lisbeth Hartvigsen.

Endelig kan rygkonsulenten fortælle, at Region Syddanmark har startet projekt om opioid-forbruget:
"Projektet målretter dels information mod praktiserende læger generelt, men der vil være særligt fokus på information og rådgivning til regionens ca. 20 lægepraksis, der ordinerer mest. Projektet kører det næste år."

 

 

Video Værd at vide om rygsmerter med Jan H.jpg