Arbejdsgruppe møde plan gruppearbejde.jpg

For første gang var det i år muligt at ansøge om at blive medlem af DKF's turnusudvalg. En af udvalgets vigtigste opgaver er at deltage på turnusweekender, hvor medlemmerne er ansvarlige for undervisning og case-gennemgange.

Senest 25. april kunne medlemmer søge om at blive medlem.
DKF modtog i alt fire kvalificerede ansøgninger samt interessetilkendegivelser fra det siddende udvalg. Disse blev behandlet på DKF's bestyrelsesmøde d. 7. maj.

Med ønsket om at få sekundærsektoren repræsenteret samt yngre kræfter ind, besluttede bestyrelsen, at Louise Randsøe Jakobsen og Inge Granhus træder ind som nye medlemmer.

Louise Randsøe Jakobsen er uddannet fra den engelske kiropraktoruddannelse, AECC, og klinikejer i Herlev Kiropraktor Center, og Inge er uddannet fra Syddansk Universitet og ansat som kiropraktor ved Sygehus Lillebælt. Derudover træder Carsten Hviid ud af turnusudvalget. Bestyrelsen takker for mange års arbejde i turnusudvalget, hvor han med sin længste anciennitet har virket siden 1980’erne.

Det nye turnusudvalg består af:

  • Michael Vaarst (formand)
  • Anders Tromholt
  • Tue Kallestrup
  • Janni Bang
  • Pia Havn Sørensen
  • Louise Randsøe Jakobsen
  • Inge Granhus

Turnuskandidater vil i den nærmeste fremtid møde udvalget på turnusweekender.

Udover at tage sig af meget af undervisningen på turnusweekenderne spænder udvalgets opgaver over følgende:

- Drøfte turnusrelaterede emner herunder konkrete sager, generelle spørgsmål, indhold i turnusforløbet og fremtidige turnussituation

- Fungere som kontaktpersoner for tutor og turnuskandidat og bistå med rådgivning ved tvivlsspørgsmål

-  Rådgive i udfyldelse af logbogen

- Bistå Kiropraktorernes Videnscenter i udvikling og afvikling af kurser i uddannelsesprogrammet

 

Læs mere om turnus på www,danskkiropraktorforening.dk/turnus

Læs mere om udvalget