IMG_3711.jpg

Sekretariatet er åbent igen efter juleferien. På grund af pandemien og nedlukningen arbejder medarbejderne i reglen hjemmefra i første omgang frem til 17. januar. Ligesom tidligere forventes det ikke at påvirke serviceniveauet.

Vaccinering er næste store skridt i kampen mod COVID-19. Sundhedspersoner vaccineres i gruppe 4 - den konkrete plan er under udarbejdelse. Læs mere

Eksternt politisk arbejder vi blandt andet på at påvirke den varslede sundhedsreform i en retning, der styrker miuskel-led-området. Derudover skal vi arbejde efter målene i vores målprogram, som handler om at formindske ulighed i sundhed, mere viden, der skaber værdi, bedre rammevilkår til gavn for patienterne og bekæmpelse af kiropraktormanglen

5. februar holder vores bestyrelsen årets første møde med seminar, hvor de blandt andet skal drøfte årets strategi og handlingsplan - udover naturligvis den nye overenskomst.


Infomøder
Det første, der skal foregå er infomøder om den nye overenskomstaftale, som DKF indgik med regionerne 1. december.

De sker online 13. januar (kl.16.30-18) og 19. januar (kl. 18-19.30) 

Send dine spørgsmål til Christian Ankerstjerne på ca@danskkiropraktorforening.dk allerede nu. Læs den nye aftale her og den nuværende overenskomst her

De kræver ikke tilmelding, medlemmer får link til deltagelse i mail ligesom til foregående online møder.

Møderne har grundlæggende samme indhold, og de afholdes live begge dage. Således har flest mulighed for at byde ind med spørgsmål og få dem besvaret, inden overenskomsten sendes til urafstemning kort efter det sidste møde.

Alle medlemmer er velkomne til at deltage.

Sekretariatet på pinden
6 af de i alt 7 stillinger i sekretariatet er nu besat, for konsulent Christina Munk Eriksen er tilbage efter næsten et års barselsorlov. Christina tager sig af diverse opgaver og projekter relateret til overenskomsten med regionerne - blandt andet også sager, der hører under Kiropraktorfonden, som turnusuddannelsen er. 

Angiee Bjørn, der er administrativ medarbejder, er på barsel indtil omkring sommerferien.

Her er oversigt over sekretariatets ansatte og deres kontaktinfo 

GF, kongres og Fagdag
I november foregår DKF's generalforsamling. Det vil vise sig, hvordan mødet kan holdes til den tid - forhåbentligt fysisk som vi kender det! 

Verdensforbundet har indkaldt til verdenskongres i Kuala Lumpur i september. Vi må se i hvilken form, kongressen kan blive afholdt.

Allerede i marts - mere præcist den 6. - har selskabet inviteret til sin årlige Fagdag. det holdes som tidligere på Hotel Nyborg Strand og emnet kredser blandt andet om socialkiropraktik. Kan det ikke blive fysisk, bliver det holdt digital. Læs mere om DSK's dag

28. april samler Rygcenter Syddanmarks Nationale Rygsymposium nyeste viden for alle klinikere på rygområdet. Formålet er at forsøge at svare på spørgsmålet: ”Lænderygsmerter - Hvor er vi, og hvor skal vi hen?” 

Kurser
Allerede lørdag 23. januar kan du få et fagligt billeddiagnostisk fix. Kiropraktorernes Videnscenter tilbyder et udvidet røntgenwebinar om lænd og nakken. Kurset har en varighed på i alt 4 timer, og Sarah Dion (DC, DACBR) er underviser.

Senere kan du blive klogere på, hvordan du i en krisetid kan komme konflikter i forkøbet gennem god kommunikation. Dette kursus er også digitalt og foregår tirsdag d. 9. februar og mandag d. 1. marts 2021 kl.19.00-20.30. 

For inden kan du deltage i webinar 4. februar kl. 20-21 med kiropraktor Charlotte Giuliani, som gennemgår anbefalingerne i den nye NKR om stramt tungebånd.

På de mere interne linjer skal den patientrettede side Kiropraktorguide.dk have en ordentlig overhaling - processen er ved at blive lagt på skinner, så den kan vi mere ud om senere.

Men ellers bliver nok hele første halvår domineret af den ny OK; få givet den luft under vingerne.

ECU Lockdown Series
Husk, du kan se videoer om mange forskellige emner på ECU's Youtube - fx kan du høre danske Casper Nim om smertesensilibering.

Rigtigt godt nyt år!