_H4A1115 copy.jpg

Sidste bestyrelsesmøde inden sommerferien løb af stablen onsdag den 16. juni. Mødet blev afsluttet med en middag for bestyrelsen og sekretariatet.

På dagsordnen var blandt andet et besøg fra Naja Warrer Iversen, der står i spidsen Danske Regioners Center for Økonomi, Sammenhæng og Aftaler. Centeret står for både det generelle arbejde med at skabe sammenhæng, økonomiforhandlingerne med staten og overenskomstforhandlingerne med de praktiserende læger og resten af praksissektoren samt dialogen med kommunerne.

Naja Warrer Iversen orienterede om baggrunden for den nye aftale om sundhedsklynger samt for Danske Regioners tanker om indholdet i de specialiserede sundhedshuse - det som regeringen kalder ’Nærhospitaler’.

Læs mere om de specialiserede sundhedshuse her

Derudover drøftede bestyrelsen det igangværende moderniseringsprojekt samt kvalitetsarbejdet der nu er sat i gang i regi af Kvalitetsenheden (KviK) på Kiropraktorernes Videnscenter. Blandt andet er styregruppen for enheden nu udpeget – læs mere her