be vejle.jpg

På årets tredje bestyrelsesmøde var der lagt op til strategiske drøftelse og en håndfuld konkrete beslutninger, blandt andet i forhold til medlemmer af nævn og udvalg.

Bestyrelsen besluttede at sige ja til at medfinansiere og dermed deltage i en dokumentarserie og kampagne, der sætter fokus på social ulighed i sundhed. Produktionen sker i regi af Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed og den vil have deltagelse af en lang række aktører i sundhedsvæsenet. Læs mere om alliancen her 

De overordnede mål med indsatsen er:

  • at oplyse om, at der eksisterer stor social ulighed i sundhed
  • at engagere i bekæmpelsen af den eksisterende sociale ulighed i sundhed
  • at levere konkrete værktøjer til udsatte grupper, så de bliver i stand til at imødekomme den sociale og sundhedsmæssige ulighed
  • at udbrede kendskabet til alliancen og partnernes arbejde for at nedbringe de sundhedsmæssige konsekvenser ved uligheden

 

Udskiftning i turnusudvalg

Derudover blev der skiftet lidt ud i turnusudvalget og der blev udpeget nye medlemmer. Det nye turnusudvalg vil blive præsenteret i løbet af kort tid.

Til Ankenævnet for tilsynsager for Dansk Kiropraktor Forening pegede bestyrelsen på Nis Alnor, Marianne Løgtholt Andreasen, Karin Moesgaard Jensen og Anders Tromholt.

Bestyrelsen drøftede desuden det kommende moderniseringsprojekt, som du kan læse mere om her