bestyrelsen.jpg

Bestyrelsen mødtes onsdag den 27. oktober til ordinært bestyrelsesmøde i sekretariatet på Peter Bangs Vej på Frederiksberg. Ikke overraskende var det de sidste opgaver og detaljer før årsmødet og generalforsamlingen den 11-13. november, der stod allerhøjest på dagsordenen. På bestyrelsesmødet deltog foreningens revisor, og bestyrelsen godkendte regnskabet.

Ny dirigent
Advokat Jens Arnesen, som bestyrelsen foreslår til dirigent, deltog også. Jens Arnesen fra Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab (samme kontor som Eigil Lego Andersen, som har været dirigent de forrige to generalforsamlinger) yder bistand inden for en bred vifte af erhvervslivets forhold og er en hyppigt anvendt dirigent i både selskaber og foreninger bl.a. inden for interesseorganisationer og sportsverdenen. 

Den 23. oktober var sidste frist for medlemmerne at indsende forslag til generalforsamlingen. Og bestyrelsen kunne på bestyrelsesmødet konstatere, at der ikke er indsendt et eneste forslag. Da bestyrelsen heller ikke selv stiller forslag, bliver det en generalforsamling uden blandt andet vedtægtsændringer.

Frist for at stille op
Som bekendt er hele DKF’s bestyrelse og hele Dansk Kiropraktor Råd på valg til hver generalforsamling, men bestyrelsen og rådet skal stille forslag til hhv. ny fuldtallig bestyrelse og nyt fuldtalligt råd, herunder forslag til formand. 1. oktober offentliggjorde bestyrelsen og rådet sine lister. Læs om kandidaterne her

Lørdag den 30. oktober - er der frist for at stille op som kandidat til bestyrelsen eller rådet via mail til DKF.
 
Dagsordenen, der også indeholder regnskaber for de to år, der er gået samt budgetter og kontingenter for de to år, som kommer, og som forsamlingen alt sammen skal godkende, udsendes via mail til medlemmerne senest 3. november. 

Fordelsprogram til medlemmerne
På sit møde godkendte bestyrelsen også en samarbejdsaftale med foreningens bankforbindelse Lån & Spar bank om et særligt fordelsprogram for såvel private kunder som erhvervskunder.

På erhvervssiden er der allerede et vist samarbejde, bl.a. med afholdelse af køb/salgs-arrangementer. Men det nye samarbejde giver medlemmer af DKF særlige fordele, bedre priser, specifikke produkter og events. Lån & Spar bank er tilstede på Fagligt Årsmøde med en stand, hvor aftalen bliver nærmere præsenteret, inden den træder i kraft ved årsskiftet.

Bestyrelsen drøftede også det nye patientrettede univers Kiropraktoren.dk samt regeringens netop lancerede forslag til en sundhedsaftale med nærhospitaler.

Du kan nå det endnu
Generalforsamlingen finder sted under Fagligt Årsmøde, som nu mere end i alt 500 personer har meldt sig til. Som det ser ud nu, bliver det altså et årsmøde, der sprænger rekorderne endnu en gang. Har du ikke meldt dig til endnu, så skynd dig ind her og gør det: www.kiroviden.dk/fagligtarsmode 

Der er spor til både klinikpersonale (fredag) samt til studerende på ALLE årgange (alle dage) - udover naturligvis kiropraktorerne.

Her kan du læse mere om generalforsamlingen om lørdagen 13/11, som er for medlemmer og gratis - på nær frokost, der skal bestilles og betales via tilmeldingen i ovenstående link