bestyrelsen.jpg (1)

Onsdag den 29. september afholdt DKF’s bestyrelse endnu et ordinært bestyrelsesmøde i sekretariatets lokaler på Frederiksberg.

Mødet bød primært på forberedelser og drøftelser af programmet på det forstående årsmøde samt et besøg fra konsulentfirmaet RudPedersen der gav deres indspark til indholdet i og forløbet omkring den forestående sundhedsreform. Kort fortalt ser vi ikke ind i en omfattende reform – men det åbner måske op for nogle interessante forhandlinger, når de øvrige partier vil byde ind med deres forslag.

Endvidere drøftede bestyrelsen det såkaldte roadshow i de kommende uger, der byder på en rundrejse i hele landet og dermed en mulighed for medlemmerne i de respektive kredse til at høre det sidste nye fra bestyrelsen og i det hele taget tage en snak med bestyrelsesmedlemmerne.

Formand Lone Kousgaard Jørgensen og næstformand Michael Christensen vil deltage i samtlige regioners møder og de øvrige bestyrelsesmedlemmer vil støde til i de kredse, hvor de naturligt hører til.