bm 170321.png

Årets andet bestyrelsesmøde blev – naturligvis – afholdt digitalt onsdag den 17. marts. Der var tale om et ordinært møde, og det betyder, at emnerne var mange og diskussionslysten stor.

På dagsordenen var blandt andet implementeringen af den nye overenskomst, herunder de igangværende roadshows, samt godkendelse af den offentlige overenskomst. Endvidere gennemgik bestyrelsen de mange projekter der er sat i gang og som vil blive sat i gang som følge af den nye overenskomst. I den forbindelse kan det nævnes, at der arbejdes på udsendelse af en særlig digital OK-nyhedspakke inden påske samt redesign af pakkeforløbsfoldere og naturligvis en trykt udgave af Overenskomsten så hurtigt som muligt (dog ikke inden påske).

Derudover drøftede bestyrelsen designet af den nye udgave af Kiropraktorguide som efter planen lanceres i juni. I den forbindelse besluttede bestyrelse, at navnet Kiropraktorguide udgår og siden fremover skal hedde Kiropraktoren.dk. Baggrunden for beslutningen sker bl.a. med henblik på at skabe et mere overskueligt univers for patienterne, og for at sikre sammenhæng med bladet.

Når den nye side lanceres vil der blive gennemført en markedsføringskampagne.