Billede til OK impl nyhed 2021.png

Den nye kiropraktoroverenskomst er ikke en omfattende overenskomst sammenlignet med den sidste fra 2017. Det, der skal ske i klinikkerne efter 1. april, ikke er så meget anderledes end det, man har gjort de sidste 4 år.

Den største forandring i hverdagen for kiropraktorerne bliver nok de nye "epikriser light", der nu ikke kun skal sendes til egen læge efter komplicerede forløb, men også efter de ukomplicerede.

2021 bliver et øve-år. Kiropraktorernes nye kvalitetsenhed skal sammen med parterne, DKF og RLTN, fastlægge, hvordan standarden for den nye "epikrise light" skal være. Men praksiskonsulenterne Mikael Busse og Lisbeth Hartvigsen har lavet nogle anbefalinger, man kan følge indtil da. Se dem her via OK21-siden, hvor du også kan dykke ned i andre dele af overenskomsten.

I pakkeforløbene sker der enkelte ændringer, som du kan få et hurtigt overblik over i boksen længere nede og også læse mere om via ovenstående link.

Inden for de næste tre år skal klinikker, der ikke har elektronisk booking, etablere dette.

Hvornår kommer overenskomsten og honorartabellerne - og udgiver I nye foldere?
Aftaleteksten fra decembernatten, hvor RLTN og DKF blev enige, skal skrives ind i selve overenskomsten. Den proces er parterne ved at være færdige med. Så snart den nye overenskomst er klar, sender vi den ud i en pdf og til tryk.

Umiddelbart efter påske forventer vi at kunne sende trykt udgave til medlemmer sammen med opdaterede foldere om de tre tilstande, der er pakkeforløb til.

Honorartabellerne er på trapperne, og er klar inden ugens udløb.
//UPDATE: Tabellerne er lagt op 26- marts\\

Vigtige ændringer i pakkeforløbene
  • Alle patienter med den mindste mistanke om nerverodspåvirkning skal inkluderes i forløbene
  • Aldersgrænsen nedsættes til 16 år
  • Milepælsundersøgelserne skifter navn fra ”Opfølgende konsultation efter…” til ”Statuskonsultation” osv.
  • Ydelse 1065 opsplittes i tre til hvert pakkeforløb (1046, 1056 og 1066)
  • Max 5 ydelser efter sidste statuskonsultation
  • Bestemmelsen om, at patienterne ikke kan være på begge specialer samtidig,
    præciseres til ”samme dag”

Læs mere