Moderniseringsopstart workshop 28 april.jpg

Ønsket er, at overenskomstens ydelser baserer sig på den til enhver tid gældende viden, nationale kliniske retningslinjer og kliniske erfaringer. Derfor er det et løbende arbejde at holde ydelseskataloget ajour. Det er baggrunden for, at overenskomstens parter - DKF og Danske Regioner - blev enige om, at der som del af OK21 skal iværksættes et moderniseringsprojekt.

Hver part udpeger 3-4 medlemmer til en arbejdsgruppe, som primo 1. kvartal 2022 skal fremlægge en rapport med anbefalinger.

I marts besluttede bestyrelsen, at DKF’s medlemmer til arbejdsgruppen er følgende medlemmer fra bestyrelsen: Lone Kousgaard Jørgensen, formand, Michael Christensen, næstformand, og Christina Nielsen. Derudover er også Susanne Bach, formand for DKF’s kreds KKF Nordjylland, udpeget til gruppen. Klinikere og forskere kan derudover indkaldes ad hoc som videnspersoner.

Danske Regioner har så vidt vides endnu ikke udpeget repræsentanter til arbejdsgruppen, som skal starte op efter sommerferien.

De nyudpegede kiropraktorer deltager i dag i indledende workshop. Her sættes de interne rammer for projektet.

Desuden får medlemmerne input set fra den helt store helikopter. De tre forskere og professorer – Jan Hartvigsen, Lise Hestbæk og Alice Kongsted fra SDU og Videnscentret – giver hver deres bud på udviklingen inden for henholdsvis fagomådet, børne- og maintenance-feltet og klinikkerne samt træning. Videncentrets direktør Henrik Wulff Christensen giver et bud på den ventede udvikling inden for røntgenområdet og inden for digitale ydelser.

Det koncentrerede udvalgsarbejde starter ikke i et vakuum. I overenskomsten er ikke kun beskrevet et kommissorium, men også hvilke emner gruppen skal arbejde med.

På baggrund af anbefalingerne drøfter overenskomstens parter tilpasning af overenskomsten med henblik på eventuel implementering i løbet af overenskomstperioden. Hvis parterne beslutter det, skal de allerede føres ud i livet i denne overenskomstperiode, hvor der er tilført 0,8 mio. kr. til rammen pr. år til evt. nye ydelser.

Læs mere her på OK21-siderne på siden om moderniseringsprojektet