Honorartabellerne.jpg

De nye tabeller med opdaterede ydelser, regulerede honorarer og patientpriser pr. 1. april 2021 finder du her under vores sider om overenskomsten SAMT her på vores side om priser og tilskud til patienter.

1. april træder ny overenskomst i kraft.

Overenskomsten indfører et par mindre ændringer i pakkeforløbenes ydelser (§64). For det første skifter milepælsundersøgelserne navn fra ”Opfølgende konsultation efter…” til ”Statuskonsultation efter...” Dernæst opsplittes ydelse 1065 i tre, så der er en til hvert pakkeforløb: 1046, 1056 og 1066.

Honorarerne er reguleret med 0,34%.

Andre ændringer i pakkeforløbene
  • Alle patienter med den mindste mistanke om nerverodspåvirkning skal inkluderes i forløbene
  • Aldersgrænsen nedsættes til 16 år
  • Max 5 ydelser efter sidste statuskonsultation
  • Bestemmelsen om, at patienterne ikke kan være på begge specialer samtidig,
    præciseres til ”samme dag”

Læs mere om, hvad der skal være på plads i klinikken 1. april