Sekretær.jpg

Vejledningen er netop revideret, så det er aktuel lovgivning og satser, der er gældende august 2021 der er nævnt. Opdateringen er foretaget af advokat Mette Neve fra Clemens advokater, revisor Bent Koefod fra CM Kreston og chefjurist Gitte Sauerberg, DKF.

Herudover er der tilføjet et afsnit om Virksomheds-overdragelsesloven samt om lovpligtig arbejdsskadeforsikring.

Det er vigtigt at understrege, at vejledningen under ingen omstændigheder kan erstatte den konkrete juridiske og økonomiske rådgivning, som den enkelte kiropraktor bør indhente hos advokat og/eller revisor. En sådan rådgivning kan ikke indhentes i Dansk Kiropraktor Forenings sekretariat, der dog naturligvis gerne er behjælpelig med generelle råd og vejledninger.

For god ordens skyld gøres opmærksom på, at der i vejledningen stadig omtales begrebet ”sygesikring”, selvom dette begreb blev afskaffet ved indførelse sundhedsloven. Begrebet anvendes, fordi det er indarbej-det og er mundret.

Find vejledningen her under hovedmenuen KLINIK