Fotos af resultatrapp.jpg

DKF's resultatrapport for 2020 og 2021 udgør bestyrelsens skriftlige beretning til foreningens generalforsamling 13. november 2021.

Rapporten indeholder også skriftlig beretning fra Dansk Kiropraktor Råd.

"Så selvom der bestemt har været dårlige måneder undervejs, at der har været mange besværlige og skiftende retningslinjer, og for mange patienter har måttet vente på at komme til kiropraktor, er der mere at glæde sig over end at være ked af," siger bestyrelsen i rapportens forord. 

Den 20-siders rapport er sendt til alle medlemmer i uge 43. Beklageligvist havde der sneget sig en fejl ind i en grafisk fremstilling af medlemsskaren. Det er rettet i denne pdf-udgaven, som du også finder under 'Om os' og 'Politik og resultater'

Klokke close-up 72x73.jpg
Facts og frister

Næste generalforsamling finder sted lørdag 13. november kl 10 i Odeon i Odense.

GENERALFORSAMLING 2021

  • Finder sted i ulige år og varer en hel dag
  • Reglerne for generalforsamlingen står i DKF's love.
  • Alle medlemmer må deltage. Medlemmer, der er studerende, pensionerede, bosat i udlandet eller passive (ikke det samme som midlertidigt ude af erhverv), har ikke stemmeret
  • At stemme kræver, at man møder personligt op
  • En dirigent vælges og styrer mødet
  • Dansk Kiropraktor Forenings bestyrelse og medlemmerne af Dansk Kiropraktor Råd er alle på valg
  • Afgående bestyrelse og råd er forpligtet til at stille forslag til hhv. ny fuldtallig bestyrelse og nyt fuldtalligt råd, herunder forslag til ny formand. Senest 4 uger inden offentliggøres disse lister. Listen er offentliggjort 1/10 - læs om kandidaterne her
  • 30. oktober udløb fristen for at melde sig til bestyrelsen eller rådet. Ingen kandidater meldte sig.
  • 23. oktober udløb fristen for medlemsforslag. Der er ikke indkommet forslag.
  • Senest 10 dage før sendes dagsordenen elektronisk - den blev offentliggjort 2. november. 


Læs mere om generalforsamlingen på danskkiropraktorforening.dk/gf

12/11 2021