test covid.jpg

De midlertidige regler i sygedagpengelovens §§43a og 53b om udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af COVID-19 ophæves 1. juli 2021. Det oplyser Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Fra den 1. juli 2021 udbetales refusion til arbejdsgiver og sygedagpenge til selvstændige efter sygedagpengelovens almindelige regler. De midlertidige regler har været indført som følge af pandemien.

Læs mere hos Styrelsen