I forlængelse af genindførslen af ansigtsværnemidler, også når der ikke er påvist eller er mistanke om COVID-19, har Sundhedsstyrelsen nu offentliggjort en retningslinje.

I retningslinjen fremgår det blandt andet, at masker, herunder mundbind, som dækker og slutter tæt om både næse og mund, er det foretrukne ansigtsværnemiddel, fordi de slutter tæt og filtrerer udåndingsluften

Patienter, borgere og pårørende kan anvende engangsmundbind/type I masker og stofmundbind.

Personalet bør anvende Type II- og Type IIR-masker. Type II-masker har en filtreringsgrad på mindst 98%, og filtrerer således lidt mere end type I, og anvendes af personale. Type IIR-masker har en filtreringsgrad på mindst 98% og beskytter endvidere mod stænk og sprøjt af særlig kraftig karakter. Anvendes når dette er væsentligt jf. infektionshygiejniske retningslinjer.

I helt særlige situationer, hvor maske og mundbind ikke er egnet, kan et heldækkende ansigtsvisir anvendes som alternativ. Dette er fx i situationer, hvor det er væsentligt at vise ansigt i kommunikationen, fx når der skal kommunikeres med et barn, en person med demens, eller der er behov for mundaflæsning. Desuden i andre særlige situationer, hvor maske ikke er egnet, fx ved borgere eller patienter der får væsentlige gener, fx angstlignende eller voldelig adfærd, ved synet af personalets masker, samt af personer, herunder personale, der ikke kan anvende maske/mundbind, fx grundet allergi eller andre væsentlige gener.

Der findes på markedet også halve visirer, der kun dækker mund og næse. Disse bør ikke anvendes på sundheds-, ældre og socialområdet, da de ikke er godkendt som personlige værnemidler.

Læs hele retningslinjen her