Corona bkå.jpg

I forbindelse med genåbningen af de liberale erhverv gældende fra tirsdag den 6. april har Sundhedsministeriet og Erhvervsministeriet udsendt retningslinjer for at sikre trygge rammer.

I kiropraktorpraksis betyder genåbningen, at fx massører kan genoptage den selvstændige del af arbejdet, såfremt de nye retningslinjer overholdes. 

Læs hele retningslinjen her.

Retningslinjerne er pligtlæsning. Bemærk at overtrædelse kan straffes med bøde.

Kort om retningslinjerne

Væsentligt i retningslinjen er det, at der indføres et krav om coronapas ved besøg hos massører, frisører og andre liberale erhverv. Coronapasset skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet lokalet eller lokaliteten ved første naturlige kontakt mellem patient og personale i umiddelbar forlængelse af ankomst. I kiropraktorpraksis vil det som regel være i receptionen.

For autoriserede sundhedspersoner er der foreløbig ingen ændringer - dvs. der skal ikke fremvises coronapas i forbindelse med konsultation hos kiropraktoren.

Altså:

 • Besøg hos massører mv der arbejder selvstændigt: krav om fremvisning af coronapas
 • Besøg hos kiropraktor og massør der arbejder som kiropraktisk medhjælp som en del af sundhedsvæsenet: ikke krav om fremvisning af coronapas

DKF har møde med Sundhedsministeriet den 12. april, hvor dette spørgsmål er på dagsordnen. Fører mødet til ændringer meldes dette ud.  

Fakta

Ved et coronapas forstås dokumentation for en af følgende:

 1. Et negativt resultat af en covid-19-test, der er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget.
 2. Et positivt resultat af en covid-19-test, der er mindst 14 dage og højst 12 uger gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget.
 3. Et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19.

Dokumentation for coronapas kan foreligge både i papirformat og elektronisk.

Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

Der må alene tillades adgang til kunder, besøgende og lignede, der kan forevise et gyldigt coronapas. Såfremt der ikke kan fremvises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning.

Kravet om coronapas gælder ikke for følgende:

 1. Børn under 15 år.
 2. Personer der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en COVID-19 test
 3. Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19 test

Øvrige krav

Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, der har rådighed over lokaler eller lokaliteter skal opfylde følgende krav:

 1. Der skal i eller ved lokalerne og lokaliteterne opsættes informationsmateriale om kravet om coronapas samt bortvisning ved manglende dokumentation.
 2. Der må alene tillades adgang for kunder, besøgende og lignende, der overholder kravet om coronapas jf. dog de oplistede undtagelser.

Manglende overholdelse af krav om coronapas

Med bøde straffes den, der overtræder:

 1. manglende opsætning af informationsmateriale om kravet om coronapas og bortvisning samt
 2. ikke sikrer der alene tillades adgang for kunder, besøgende og lignende, der overholder kravet om coronapas jf. dog undtagelserne herfor.
 • Med bøde straffes den, der ikke forlader lokaler og lokaliteter m.v. efter at være blevet bortvist.
 • Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Har du spørgsmål til retningslinjerne er du velkommen til at kontakte Christian Ankerstjerne på 2083 8984