alphabets-1839737__340.jpg

I sidste uge kunne vi oploade honorartabellerne, der gælder pr. 1. oktober. Men i dag onsdag opdagede vi desværre så, at der var fejl i data fra regionerne. Fejlen består i øreafrundingerne ikke var korrekte. Nu er fejlen udbedret, og nye honorartabeller lagt op.

Find dem her under 'Honorarer': KLINIK>Overenskomst>Honorarer

 

Vi beklager besværet det måtte skabe.