Foto af flowchart og vejl.jpg

Det er pt. ikke vores plan at lave laminerede ark af flowchartet og sende ud. Men hvis man har brug for det, kan man skrive til sekretariatet og bede om at få tilsendt udgaver, der er printet på karton. Det er også planen at udlevere de to materialer hvert år til nye turnuskandidater sammen med OK’en, de får til det første turnuskursus om ’Rammer for kiropraktorers virke’.

Flowchartet indeholder gode råd på bagsiden.

Vejledningen om kommunikation med læger i pakkeforløb indeholder konkrete formuleringer, der kan copy-pastes. De er udarbejdet af kiropraktor, praksiskonsulent i Region Syddanmark Mikael Busse og sundhedsfaglig konsulent på rygområdet i Region Syddanmark, kiropraktor, ph.d. Lisbet Hartvigsen i marts 2017, men efterset af de to her i september 2021. Der er kun ændret meget få og små ting i den opdaterede udgave.

Her finder I de opdaterede materialer:

NB. I Landsoverenskomst om Kiropraktik 2021 er det som noget nyt aftalt, at kiropraktor skal sende egen læge tilbagemelding efter afslutning af ukomplicerede patientforløb i speciale 53. Kiropraktorernes kvalitetsenhed (KviK) fastlægger sammen med parterne, DKF og RLTN, standarderne for, hvad den nye såkaldte ”epikrise light” skal indeholde. Indtil disse foreligger, opfordres kiropraktorerne til at følge anbefalingerne, som findes her