dkf2.jpg

I forlængelse af generalforsamlingens beslutning om fastsættelse af kontingent og den deraf følgende mulighed for oprustning af sekretariatets opgaveløsning, er der iværksat en række initiativer.

Christina Munk Eriksen forfremmes til chefkonsulent og får fremadrettet ansvaret for overenskomsten. Det betyder, at opgaver affødt af og med relation til praksisoverenskomsten entydigt samles under hende. Der ansættes endvidere en konsulent til styrkelse af analyse- og projektopgaver.

Med flytningen af ansvaret for overenskomsten til Christina Munk Eriksen, får chefjurist Gitte Sauerberg mulighed for at opruste medlemsunderstøttelsen på primært det ansættelsesretslige og i forhold til klinikdrift.

Christian Ankerstjerne får titlen Chef for politik og kommunikation, hvilket betyder, at den politiske interessevaretagelse skal vægtes højere. Der ansættes endvidere en studentermedarbejder, primært til kommunikations- og eventopgaver.