IMG_4197.jpg

Vejledningen er netop lagt på selskabets hjemmeside, og den er pakket og på vej med posten til medlemmer af selskabet. 

selskabets Fagdag 6. marts bliver vejledningen præsenteret af fokusgruppen for pædiatri. 

Er du i tvivl om du er medlem, kan du kontakte DKF's sekretær Susanne Løndal Nielsen, der kan slå det op: sln@danskkiropraktorforening.dk  

Vil du melde dig ind i Dansk Selskab for Kiropraktik, så brug kontaktformularen her

Om vejledningen
Vejledningen er udarbejdet til danske kiropraktorer, som behandler patienter i aldersgruppen 0-1 år, og afsnittet om behandling har fokus på de mest almindelige henvendelsesårsager

"Børn under ét år udgjorde i 2018 3,5% af danske kiropraktorers samlede antal patienter, svarende til 13.000 børn, men med stor variation kiropraktorerne i mellem. Årsagerne til henvendelserne kan være meget forskellige, og derfor skal hvert barns specifikke forhold og symptomer naturligvis vurderes individuelt. Denne vejledning omhandler primært de generelle forhold, der gør sig gældende for optagelse af anamnese og undersøgelse for patienter i denne aldersgruppe," skriver forfatterne i forordet.

Anbefalingerne i forhold til generel anamnese og undersøgelse tager udgangspunkt i en medicinsk lærebog og et Delphistudie om bedste praksis for kiropraktisk behandling af børn (Saxtrup 2019, Hawk 2016), mens den del, der omhandler bevægeapparatet, dels er baseret på den videnskabelige litteratur, og dels bygger på opsummering af en vidensdelingsdag med deltagelse af 71 praktiserende danske kiropraktorer med speciel interesse for at behandle børn. 

Deres samlede anbefalinger blev bearbejdet af en ekspertgruppe, bestående af syv danske kiropraktorer med gennemsnitligt 20 år i privat praksis med fokus på børn. Til slut gennemgås kortfattet de behandlinger, der typisk benyttes i kiropraktorpraksis samt behandlingsovervejelser for de hyppigste henvendelsesårsager. 

Læs vejledning online her