Infomøder januar.png

Hvad undrer du dig over i den nye aftale? Er der noget, du synes, der er uklart formuleret?

Send os dine spørgsmål allerede i dag, så vi forberede svar til de to infomøder, der holdes den 13. og 19. januar. 

Den ny aftale kan du læse her og den nuværende overenskomst her

Og her kan du læse vores nyhed om aftalens indhold.

> Spørgsmål mailes til kommunikationschef Christian Ankerstjerne p ca@danskkiropraktorforening.dk,

Vi holder to infomøder. De er identiske og holdes live online via link, der mailes til alle medlemmer inden mødet.

Møderne foregår: 

  • Onsdag den 13. januar finder sted kl 16:30-18:00
  • Tirsdag den 19. januar finder sted kl 18:00-19:30

Kort efter sidste møde sendes aftalen til urafstemning.

På skærmen møder du forhandlingsteamet, men pga. pandemiens restriktioner er kun formand Lone Kousgaard Jørgensen, direktør Jakob Bjerre og kommunikationschef Christian Ankerstjerne fysisk tilstede hos DKF, hvor mødet sendes fra.

DKF's næstformand Michael Christensen, bestyrelsesmedlem Christina Nielsen og chefjurist Gitte Sauerberg sidder i panelet, men deltager fra hver deres hjem.

Alle medlemmer er velkomne til at deltage. Dog er det kun klinikejere, der har tiltrådt overenskomsten, der har stemmeret ved den efterfølgende urafstemning. 

1. december blev DKF og RLTN/Danske Regioner enige om en ny overenskomst. Den 16. december godkendte DKF’s bestyrelse overenskomsten.