service-dog-2098366.jpg

En kvinde fik afslag på at medbringe sin servicehund i en lægeklinik med henvisning til, at lægeklinikken ikke ønskede, at der kom hunde i klinikken. Nævnet vurderede, at det var godtgjort, at kvinden havde et handicap omfattet af handicapdiskriminationsloven.

Kvinden havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at hun ved afslaget på at medbringe sin servicehund i lægeklinikken blev udsat for indirekte forskelsbehandling i strid med handicapdiskriminationsloven.

Lægeklinikken havde beklaget hændelsen og havde ikke givet oplysninger, der talte imod en ulovlig forskelsbehandling af kvinden. Kvinden fik derfor medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse på 5.000 kr.

Danske Regioner mener, at sagen er af relevans for andre praksisområder, herunder kiropraktorområdet.

Ligebehandlingsnævnets behandling af sagen kan læses i sin helhed her: retsinformation.dk/eli/accn/W20210960825