DKF er i et par omgange blevet opmærksomme på, at Styrelsen for Patientsikkerhed giver forkert rådgivning til kiropraktorer efter behandling af patienter, der efterfølgende er påvist smittede.

Kiropraktorerne har fået oplyst, at de anbefales at gå i isolation trods korrekt brug af værnemidler i form af maske, afspritning og overholdelse af øvrige retningslinjer. Samtidig har de fået at vide, at værnemidler i form af masker/visir, sprit og afstand ikke (længere) er nok (bl.a. med henvisning til den engelske mutation), men at der skal benyttes handsker og kropsdragt.

DKF har ved kontakt til smitteopsporingens myndighedshotline fået oplyst, at der hverken er kommet nye retningslinjer for brug af værnemidler eller at sundhedspersoner nu betragtes som nær kontakt ved korrekt brug af værnemidler. Der er undskyldt for forkert rådgivning, og der er igangsat intern opsporing af fejlkilden.

Det er fortsat DKF’s vurdering, at så længe kiropraktorerne overholder de gældende retningslinjer for hygiejne, værnemidler og afstand, er de ikke at betragte som nær kontakt, og skal derfor IKKE nødvendigvis gå i isolation. Der skal heller ikke benyttes hverken handsker eller kropsdragt for at leve op til anbefalet værnemiddelbrug.

Hvis der er flere, der er forkert vejledt af smitteopsporingen, må I meget gerne give besked til sekretariatet.

Hvis der ændres i retningslinjerne, vil vi som altid bestræbe os på at informere via en nyhedsmail så hurtig som muligt.

I de generelle COVID-19-retningslinjer til sundhedspersoner står på - side 44 - kriterier for, hvornår sundhedspersonale defineres som nær kontakt:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/Retningslinjer/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19-220121.ashx?la=da&hash=026C34FBC28EB93C109470DEE64A2615E7A104F2