anatomical-2261006.jpg

Der er tale om:

  • 2 ledige introduktionsstipendier – ansøgningsfrist 17. august 2021 kl. 12
  • 4 ledige forskningsstipendier – ansøgningsfrist 17. august 2021 kl. 12

Læs mere på:
https://www.gigtforeningen.dk/for-forskere/aktuelle-ansoegningsfrister/ - og her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser.

 

Gigtforeningen har også en pulje til særlige forskningsindsatser som er forhøjet i år. 

Der kan søges om forskningsstøtte til 2 særlige forskningsindsatser inden for gigtområdet hver på 1 mio. kr. Forskere kan frit byde ind med projekter inden for forskningsrådets uddelingsområde, som kan gavne mennesker med gigt, jf. nærmere forskningsrådets uddelingsstrategi. Støtten uddeles til både lønninger (herunder også løn til ph.d.-stipendier, postdocs og professorater) og til drift af forskningsprojekter. Lønmidler kan også søges til unavngivne medarbejdere. Bevillingerne gives som rammebevillinger i henhold til de søgte poster i ansøgningsbudgettet og Gigtforeningens bevillingsbetingelser. I år er fristen 2. november kl. 12.