_H4A1066.JPG

Som sædvanlig udsendte KVC et evalueringsskema til samtlige deltagende på Fagligt Årsmøde. Efter godt en uges tid havde omtrent halvdelen svaret – og langt de fleste var positive.

Set overordnet havde personerne bag 266 ud af 279 besvarelser en god eller rigtig god oplevelse af årsmødet. Ligeledes mener langt de fleste, at modellen med 2 faglige og 1 politisk dag fungerer godt eller rigtigt godt og næsten alle regner med at deltage på både Faglig Kongres i 2022 og Årsmødet i 2023 hvis modellen fastholdes.

Kurserne, de sociale arrangementer og faciliterne får ligeledes generelt gode bedømmelser – herunder ikke mindst det sociale arrangement fredag hvor Zididada gav et brag af en koncert. Årsmødet lørdag får ligeledes en positiv bedømmelse.

Se hele evalueringen her