SDUFacade1.jpg

De sidste to år har det været sværere at komme ind på klinisk biomekanik på Syddansk Universitet end på medicin-studiet samme sted. Men i år er gennemsnittet på klinisk biomekanik faldet til 9,9. Det er en del mindre end sidste år, hvor snittet skulle ligge på 10,4. Nedgangen skyldes delvist, at det ikke længere er muligt at forøge sit gennemsnit ved at starte hurtigere på studielivet.

I alt 112 er blevet optaget med studiestart efteråret 2021 og vinteren 2022. Det er en enkelt mere end sidste år. 10 er optaget på stand by-pladser.

I alt søgte 363 om at blive optaget, hvilket er en tilbagegang på næsten 10%. I lighed med sidste år optages 75% af studiepladserne af kvote 2-ansøgere.

145 af ansøgerne havde klinisk biomekanik som 1.prioritet. Blandt dem er 80 angivet til at være mænd og 65 kvinder, viser tal, som Uddannelses- og forskningsministeriet udgiver, og hvor man også kan se alder, geografi og adgangsgivende uddannelse på 1.prioritetsansøgerne samt op de optagne - og tilbage til 1996.

Læs mere hos Uddannelses- og forsningsministeriet

færdighedslab19.JPG
Universitets nye færdighedslaboratorium, iLab. Foto: Heidi Lundsgaard.