covid-19-4969084.jpg

DKF har i dag. torsdag den 7. januar, deltaget i møde i det såkaldte sektorpartnerskab for praksissektoren, hvor Sundhedsministeriet drøfter retningslinjer og andre COVID-19-tiltag med repræsentanter fra praksissektoren.

Sundhedsstyrelsen har den 6. januar offentliggjort en opdatering af retningslinjen ”COVID-19: Generelle retningslinjer for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet”. Retningslinjen er ikke opdateret siden 30. juni sidste år. Retningslinjen byder ikke på de store nyheder, men specificerer en række detaljer.

Af retningslinjen fremgår det, at det er forventningen, at alle aktører i sundhedsvæsenet nu varetager de aktiviteter og indsatser, som de gjorde før COVID-19, naturligvis under hensyntagen til smittespredning mv.

Der skal kun prioriteres i sundhedsvæsenet for at give plads til coronarelateret aktivitet. Sundhedsvæsenet er således åbent, og behandling skal gennemføres. Sagt på en anden måde: de restriktioner, der blev indført den 4. januar, gælder ikke sundhedsvæsenet, som skal køre videre som hidtil.

I forhold til massage og træning gælder det samme. DKF meldte den 18/12 ud, at det var DKF’s opfattelse, at massører ikke skal hjemsendes, hvis de behandler som kiropraktisk medhjælp inden for rammerne af ydelsesbeskrivelserne i henhold til Overenskomst for kiropraktik §11, stk. 3a, som en del af sundhedsvæsenet. Det samme var vurderingen vedr. træning. På baggrund af de opdaterede retningslinjer er det nu DKF’s opfattelse, at det er for restriktiv en tolkning. Det er nu DKF’s vurdering, at alle sundhedsfaglige ydelser i det autoriserede sundhedsvæsen gennemføres, så længe det har et behandlingsmæssigt formål.

Det er fortsat væsentligt at tilføje, at kravet om telefon- og email-visitation stadig gælder. Det betyder, at ingen patienter må møde op uden forudgående aftale.

Der bør holdes minimum 2 meters afstand mellem patient og behandler, og mellem patienterne så vidt muligt. Dette gælder både i behandlingsrummet og i venteværelset. NB: retningslinjen er skrevet parallelt med at anbefalingerne om 2 meters sikkerhedsafstand blev indført. Det betyder, at afsnit 2.3 side 8, hvor det fremgår at ”Ved konsultationer/besøg med fysisk fremmøde skal der så vidt muligt holdes minimum 1 meters afstand mellem patient/borger og læge/behandler/klinikpersonale” ikke er tidsvarende. Den rigtige afstand er 2 meter.

Forsamlingsloftet på fem personer gælder IKKE i sundhedsvæsenet.

 

Læs retningslinjen her 

Sundhedsstyrelsen har desuden udgivet en opdateret retningslinje om værnemidler. Retningslinjen giver ikke anledning til yderligere forandringer i kiropraktorpraksis. Læs den her