Dame på pc udendørs.jpg

Mailen indeholder link til survey med spørgsmål om din løn for september måned. I år er udviklet nye spørgsmål.

Find din lønopgørelse for september og brug 10 minutter på at svare på spørgsmålene, så vi får så korrekt et resultat som muligt.   

Resultatet forventes at foreligge inden årets udgang.

Konsulentfirmaet Huge Consulting forestår udarbejdelse af lønstatistikker for privatansatte i andre medlemsorganisationer, der også er en del af AC-fællesskabet hos Akademikerne.

Alle informationer behandles fortroligt, og DKF får ikke adgang til personhenførbare oplysninger.

Her kan du læse om løn og finde de tidligere undersøgelser