Regler nye.jpg

Flere bliver smittet med coronavirus, og sygefraværet stiger støt på mange danske virksomheder, som selv skal betale for de ansattes isolation. Derfor har Folketinget valgt at genindføre muligheden for, at der kan søges om sygedagpenge fra første sygefraværsdag, når sygdommen skyldes covid-19 på baggrund af en ny trepartsaftale.

Trepartsaftalen mellem arbejdsmarkedets parter vil blive gennemført som en hastelov og forventes at gælde med tilbagevirkende kraft fra den 23. november 2021. Loven kommer til at gælde frem til 28. februar 2022.

Retten til sygedagpenge omfatter også de tilfælde, hvor medarbejderen er i selvisolation, fordi vedkommende er nær kontakt, og hvor medarbejderen afventer svar på de 2 anbefalede test.  Det er et krav, at medarbejderen ikke kan arbejde hjemmefra under selvisolationen.

Barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn
Retten til barselsdagpenge omfatter forældre til børn, der er smittet med covid-19 eller som følge af smittetilfælde i daginstitutioner eller på skoler hjemmesendes uden selv at have symptomer på covid-19. Hjemsendelse skal ske på sundhedsmyndighedernes anbefaling.

Ordningen omfatter børn til og med 13 år, og forudsætter, at ingen af forældrene kan arbejde hjemmefra eller har mulighed for afspadsering. Det er også en betingelse, at der ikke udbetales løn for dagene eller afholdes ferie.

Forældrene kan tildeles i alt 10 arbejdsdage. Der gives kun dagpenge til én forældre pr. hjemsendelsesdag.

Såfremt barnet er smittet med covid-19, skal forældrene anvende barnets sygedage først.

Hastelovgivning er påkrævet
Begge ordninger kræver lovændring, og regeringen vil søge Folketingets opbakning til en hastebehandling.

Ordningerne gælder, når de er blevet vedtaget i Folketinget, med tilbagevirkende kraft fra den 23. november 2021 til og med den 28. februar 2022.