seminar.jpg (1)

Dansk Kiropraktor Forenings nye overenskomst indeholder en aftale om at der i i løbet af 2021 iværksættes et moderniseringsprojekt. Ønsket er, at overenskomstens ydelser baserer sig på den til enhver tid gældende viden, nationale kliniske retningslinjer og kliniske erfaringer.

Moderniseringsprojektet var hovedtema for det årlige politiske sommerseminar der i år blev afholdt den 7-8. maj i Vejle.

For at tegne rammerne op fik deltagerne besøg af Lise Hestbæk, Alice Kongsted og Henrik Wulff Christensen og de gjorde rede for de nyeste trends, forskning og ideer inden for kiropraktorernes område. Det gælder for eksempel digitalisering, maintenance og ’hands off’-behandling. Undervejs og efterfølgende var der god debat.

Aftenen forinden gav tidligere regionsformand og formand for Danske Regioner sit blik på sundhedsvæsenet, herunder ikke mindst kiropraktorernes mulige rolle. Det var et skarpt, konkret og humoristisk oplæg, der virkelig fik gang i debatten.

På mødet blev der desuden quizzet om målprogrammet og Christian Ankewrstjerne lavede et hurtigt oplæg om ”Do’s and dont’s i medierne”. Se Christians oplæg her.